ادعای جدید: آمریکا سیستم راداری ایران را به اشتباه انداخت که هواپیما را موشک تصور کند

ادعای جدید نماینده ارشد مجلس: آمریکا با انحراف سیستم راداری ایران، هواپیمای اوکراینی را به موشک کروز مبدل ساخت تا موجب حمله موشکی علیه آن گردد.

مقامات رژیم ایران همچنان می کوشند ادعاهایی مطرح سازند که ظاهرا نشان دهد آن ها درماجرای سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی تقصیری نداشته اند.

این بار،یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد: آمریکا، با دست کاری رادار هواپیمای مسافربری را به موشک کروز تبدیل کرد❗

کریمی قدوسی افزود: هواپیمای فوق پیشرفته اواکس امریکا در سیستم رادار ایران اختلال ایجاد کرده و هواپیما را موشک کروز نشان داده است❗

این نماینده اصولگرای حکومت گفت:   نه تنها پدافند نزدیک فرودگاه که در رادار قرارگاه مرکزی خاتم هم موشک کروز نشان داده شده است. تمام اسناد و فایل های صوتی این موضوع ثبت شده است

حکومت  ایران منتظر است و یا به عبارتی سعی دارد که خواندن جعبه سیاه، از طریق پرونده بین المللی، امریکا را در دستور شلیک به هواپیما متهم  کند»❗  این در حالی است که ذوالنور رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دیروز موضوع حمله سایبری آمریکا به سیستم‌ پدافند ایران را منتفی اعلام کرده بود.

کاربری نوشته برفرض اگر هم ادعای قدوسی درست باشد، باید آن سامانه ای را که دشمن می تواند در اختیار بگیرد به سطل آشغال انداخت و چرا روسیه هنگام فروش این سامانه بشما نگفته که این سامانه به هیچ دردی نمی خورد؟

کاربر دیگری نیز در این باره نوشته سپاه پاسداران این همه نخبه دارد چرا یک رادار ساخت سپاه  تولید نمی کند؟