ادعای حسین سلامی: «تحریم ها را با موفقیت پشت سر گذاشته ایم و نیازی به مذاکره با آمریکا نیست»

پاسدار حسین سلامی که در همایش فرمانده هان  بسیج سخن می گفت، افزود: «امید بستن به دشمن برای حل مسائل  و مذاکره در زیباترین تعبیر، ساده اندیشی است

سپاه پاسداران، یک بار دیگر، به تقلید از علی خامنه ای، با هرگونه گفتگو با ایالات متحده، به هدف پائین بخشیدن به کارزار اقتصادی و کشاکش نظامی مخالفت کرد و این در حالی که حسن روحانی در فرصت های متعدد گفته است که اگر ایالات متحده تحریم ها را برچیند و به برجام باز گردد، می توان با آن کشور به گفتگو پرداخت.

پاسدار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در توجیه مخالفت خود با مذاکره گفت : نیازی به مذاکره نیست  ایران سختی های تحریم را پشت سر گذاشته است.این ادعا در حالی مطرح می شود که رژیم ایران هر روز با دشواری های بیشتری روبرو می شود و تحریم های آمریکایی ابعاد گسترده تری می یابد.

پاسدار حسین سلامی که در همایش فرمانده هان  بسیج سخن می گفت، افزود: «امید بستن به دشمن برای حل مسائل  و مذاکره در زیباترین تعبیر، ساده اندیشی است. جمهوری اسلامی  هرگز به پای میز مذاکره نمی آید چرا که امروز قدرتمند تر از گذشته است و این موضوع را دشمن هم می داند از این رو مردم کشورمان دیگر به فراخوان های دشمنان جواب نمی دهند».

وی گفت: تحریم های دشمنان برای ما یک فرصت است که می تواند سبب بالندگی و رشد شود درحالی که دشمنان بر این تصور بودند که تحریم ها می تواند نظام اقتصاد را فلج کند و ما را به پای میز مذاکره بازگرداند اما عکس این موضوع رخ داد.

سلامی در ادامه ادعاهای خود گفت: امروز تحریم ها فرصت است چرا که آن قدر که ما در فضای تحریم پیشرفت کرده ایم در فضای غیر تحریم به این پیشرفت نرسیده ایم و در این مسیر کافی است که مستحکم باشیم.

سلامی گفت: ما با تکیه بر سه عنصر  رهبری، و اسلام ومردم که دیگران آن را ندارند در تقابل با دشمن ایستاده ایم و در این میان از هر نوع تهدید دشمنان فرصت ساخته ایم و علیه خودشان استفاده کرده ایم امروز بیش از هر زمان به مردم نیاز داریم تا به پیروزی کامل برسیم.

وی گفت: بیداری اسلامی که در دریای سرخ، تنگه هرمز، لبنان، سوریه، ایران، افغانستان و بحرین آغاز شده متوقف نخواهد شد و این بیداری در ذهن و روح مردم نهادینه شده است.

فرمانده سپاه پاسداران گفت: دشمن با همه توان به یمن تعرضی کرد اما تعرضش موفق نبود و هم اکنون عرصه میدان در دست یمنی هاست و آمریکا، عربستان و امارات نیز در آن در مانده اند.

وی افزود: قدرت موشکی یمنی ها چنان دقیق شده است که تمام فرودگاه ها و پالایشگاه های عربستان دیگر امن نیست و یمنی ها هیچ گاه به  مردم بیگناه شلیک نمی کنند درحالی که آنها می توانند به راحتی تمام نقاط عربستان را هدف قرار دهند.

یک دیدگاه

  1. واقعا که!
    تو اگر خبره در کارهای دزدی و تروریستی هستی ایا کسی باید به تو اجه باز کردن دهان گشادت را بدهد، حتی اگر که برای دروغگویی هم که باشد؟

Comments are closed.