ادعای رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: «افرادی که به قدرت رسیدند، با خیانت به اسلام، اقتصاد را ویران کردند»

در نخستین سال های رسیدن به قدرت، بنیانگزار حکومت اسلامی ایران گفته بود: آنچه زمینه های اقتصادی سقوط رژیم و پیروزی انقلاب را به وجود آورد، رشد اقتصادی ناهمگون همراه با فاصله عظیم طبقاتی در نتیجۀ توزیع ناعادلانۀ ثروت فساد مالی طبقۀ حاکم، بود رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس حکومت ایران از خیانت افرادی که با روی کار امدن انقلاب اسلامی اقتصاد کشور را بیمار کردند گله کرد و گفت با انقلاب اسلامی همه امام و امام‌زاده شدند؟

عماد افروغ نمایندهٔ پیشین و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: همان ابتدا بحث‌هایی در رابطه با اقتصاد اسلامی مطرح شد که خیلی سریع پرونده‌اش بسته شد. یعنی نیامدیم ببینیم اقتصاد چه جایگاهی دارد، شاید دلیلش، دلایل نظری بوده باشد، شاید هم بیش از حد روی انسان‌ها حساب باز کردند. پنداری که با انقلاب اسلامی همه متحول می‌شوند، پنداری که همه امام و امام‌زاده می‌شوند.

وی افزود: تاکنون نه نظارت‌های کافی صورت گرفته نه نظریه‌پردازی درستی ارائه شده . یعنی بحث عدالت اجتماعی تحت‌الشعاع خیلی مسائل دیگر قرار گرفت. این موضوع خودش یک پروژه مستقل است و بخشی از آن به قوه قضاییه و برخورد با مفسدان اقتصادی برمی گردد بخشی از آن به فساد اقتصادی برمی گردد که هم اکنون همه کشور را فراگرفته است .

خمینی گفته بود آنچه زمینه های اقتصادی سقوط رژیم و پیروزی انقلاب را به وجود آورد، رشد اقتصادی ناهمگون همراه با فاصله عظیم طبقاتی در نتیجۀ توزیع ناعادلانۀ ثروت فساد مالی طبقۀ حاکم، عدم اجتماع نخبگان و جامعه در خصوص الگوی توسعه، واکنش نیروهای اقتصادی سنتی در قبال عملکرد اقتصادی رژیم، تشدید مهاجرت و وضعیت نابسامان مهاجران روستایی در شهرها، پیامدهای اقتصادی نظامی گری و در نهایت بحران اقتصادی اواخر عمر رژیم می باشد. این مسایل هر کدام به نوبه خود نارضایتی ها و واکنش هایی را در میان گروهها و طبقات مختلف اجتماعی به دنبال داشت و روی هم رفته هم در زمینه سازی انقلاب و هم در تسریع فرآیند بسیج انقلابی نقش مؤثری داشتند.