ادعای سامانه خبری “تسنیم”: خامنه ای در پیام توییتری نخواسته راه مذاکره با آمریکا را بازگشایی کند

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، ادعا کرد که پیام توییتری اخیر خامنه ای،  به یک ارزیابی دینی پرداخته و جنبه سیاسی نداشته و ارزیابی های رسانه های فارسی زبان خارجی در مورد این که خامنه ای می خواهد راه گفتگو با ایالات متحده را هموار سازد، درست نیست.

خامنه ای در این پیام توییتری نوشته بود: «من معتقدم امام حسن شجاع ترین چهره تاریخ اسلام است، زیرا حاضر شد خود را در میان همه دوستان فدای مصلحت واقعی اسلام کند و از اسلام قرآن حفاظت کند».

اشاره خامنه ای به این باور شیعه بود که امام حسن حاضر شد با دشمنان خویش تن به صلح دهد و از خواسته های خود گذشت کند، تا به باور شیعیان، آینده اسلام و قرآن را به خطر نیندازد.

بسیاری از رسانه های برون مرزی، این پیام توییتری خامنه ای را چنین تعبیر کردند که او می خواهد راه را برای تماس دوباره با ایالات متحده هموار کند و مقدمت آن چه را که “نرمش قهرمانه شماره دو” نامیده شده، میسر سازد.

خبرگزاری تسنیم در رد ارزیابی های مخالفان رژیم، نوشت که خامنه ای در پیام خود، قصد توجیه مذاکره با دشمن را نداشته و ارزیابی های انتشار یافته بی اساس بوده است.

روح الله خمینی در سال های نخستین انقلاب، هنگامی که علی خامنه ای در مقام رئیس جمهوری و امام جمعه تهران بود، او را احضار کرد و مورد توبیخ قرار داد.

خامنه ای در خطبه نماز جمعه گفته بود که نخستین و مهمترین هدف حکومت اسلامی، به اجرا گذاشتن قوانین اسلامی و دفاع از آن می باشد. در آن هنگام، خمینی، خامنه ای را احضار کرد و او را مورد گوشمالی قرار داد و گفت که مهمترین هدف حکومت اسلامی، حفظ موجودیت خویش است. او گفت که اگر موجودیت رژیم اسلامی در خطر باشد، می توان بر حسب مصلحت، حتی اجرای مهمترین دین مانند نماز و روزه و حج را متوقف ساخت.

استدلال خمینی با این تذکرات آن بود که اگر حکومت اسلامی برافتد، اسلام نیز سقوط خواهد کرد و بنابراین، هرگاه مصلحت ایجاب کند، می توان اصول دین را نیز به طور موقت زیرپا گذاشت تا خطر از سر حکومت اسلامی برداشته شود.

مفهوم پیام توییتری اخیر خامنه ای نیز همین اندیشه را بازگو می کند. ولی رسانه های وابسته به علی خامنه ای، ادعا می کند که او با این پیام نمی خواسته است زمینه را برای “نرمش قهرمانانه دوم” هموار سازد.