ادعای معاون نصرالله: در جنگ دوم لبنان، سیاستمداران ارشد لبنان، علیه حزب الله با اسرائیل همکاری داشتند

یکی از سرکردگان حزب الله لبنان به نام شیخ الخلیل، دولت بیروت در چهارده سال پیش را متهم ساخت که با دولت اسرائیل برای سرکوب حزب الله و نابود کردن توان تعرضی آن همکاری داشته است.

شیخ الخلیل که در سمت معاون سیاسی آخوند حسن نصرالله در دستگاه رهبری حزب الله لبنان، با تلویزیون المنار در بیروت سخن می گفت، ادعا کرد که نخست وزیر وقت لبنان، فواد سینیورا مایل بود که اسرائیل حزب الله را به کلی فلج کند. او ادعا کرد که دولت لبنان و وزیران بلندپایه آن، حتی اطلاعات حساسی را درباره امور نظامی حزب الله در اختیار اسرائیل می گذاشتند که آسان تر بتواند آن ها را نابود کند.

شانزده سال پیش در چنین روزهایی، پس از آن که حزب الله لبنان به چند اقدام تعرضی علیه ساکنان مرزی اسرائیل دست زد، ارتش اسرائیل ناچار شد وارد جنوب لبنان شود و زیربنا تروریستی حزب الله را تا آن جا که می تواند نابود سازد.

در این جنگ که ۳۳ روز ادامه داشت، اسرائیل توانست بسیاری از مواضع نظامی و تشکیلات تروریستی حزب الله را در سراسر لبنان نابود کند. در این عملیات، حتی جایگاه های فروش بنزین که خودروهای نظامی حزب الله در آن ها سوختگیری می کردند و شعبات بانک هایی که پول های حزب الله را نقل و انتقال می کردند، هدف قرار گرفته و نابود شدند.

در آن جنگ که اسرائیل شتابی برای پایان بخشیدن به آن نداشت، بخشی از محله شیعه نشین بیروت به نام الضاحیه که ستاد فرماندهی حزب الله در آن قرار داشت، با خاک یکسان شد و رژیم ایران ناچار گردید برای بازسازی آن نیم میلیارد دلار اختصاص دهد.

شیخ الخلیل معاون سیاسی حسن نصرالله در ادامه سخنانش در تلویزیون المنار، درباره همکاری مقامات ارشد لبنان با اسرائیل به هدف نابودی حزب الله همچنین گفت: «در جریان جنگ، مشکلات داخلی و خارجی زیادی در لبنان وجود داشت و چند هیات آمریکایی از بیروت دیدن کردند تا شرایطی را برای برقراری آتش بس و نجات حزب الله قائل شوند».

او در دنباله سخنانش حتی ادعا کرد که شماری از گروه های مخالفت حزب الله، و به ویژه گروه المستقبل به رهبری سعد حریری، اطلاعات نظامی حساس حزب الله را در اختیار ارتش اسرائیل می گذاشتند که این سازمان ضربات بیشتری متحمل گردد.

با آن که حزب الله کشته های بسیار داد و با خرابی های گسترده ای روبرو شد و بسیاری از مواضع نظامی و پایگاه های آن ویران گردید، سرکردگان آن و همچنین حکومت اسلامی ایران که پدرخوانده این گروه و تامین کننده پول و اسلحه برای آن می باشد، ادعا کردند که حزب الله به بزرگترین پیروزی نظامی دست یافت، زیرا ارتش نیرومند اسرائیل را مدت سی و سه روز به خود مشغول کرد.

چهاردهمین سالگرد جنگ دوم لبنان، معروف به جنگ سی و سه روزه، در شرایطی فرا رسیده که لبنان دوباره در بحران سیاسی و اقتصادی فرورفته و تظاهرکنندگان، علیه حزب الله نیز شعار می دهند و از آن می خواهند که از عملیات تعرضی و تحریک آمیز علیه اسرائیل دست بردارد.