ادعای هفته نامه “جوییش کرانیکل”: «فخری زاده را ماموران اسرائیلی و عاملان محلی به هلاکت رساندند»

یک نشریه خبری چاپ بریتانیا  و باسابقه، با انتشار گزارشی از قول منابع اطلاعاتی اسرائیل، ادعا می کند که برنامه کشتن محسن فخری زاده، توسط سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) طرح ریزی و اجرا شد ه در آن چندین نفر ایرانی و حدود بیست مامور اطلاعاتی اسرائیلی که در ایران حضور داشته اند انجام شده است.

نشریه جوئیش کرونیکل که این خبر را انتشار داد، به هویت فردی که اطلاعات را در اختیارش  قرار داده اشاره ای نکرد و تنها، آن را “یک مقام اطلاعاتی ارشد اسرائیل” نامید. با این همه، گزارش منتشر شده، هیچ مطلب تازه ای ندارد و در واقع بازگویی همان احتمالاتی است که در دو ماه گذشته نیز انتشار یافته و موساد اسرائیل هرگز نسبت به آن واکنشی نشان نداده است.

در این گزارش آمده است که قتل فخری زاده به کمک یک تیربار اتوماتیک بوده که بسیار دقیق عمل می کرده و فخری زاده را به خوبی تشخیص داده و به سوی او آتش گشوده است.

مقامات وزارت اطلاعات رژیم و همچنین رکن اطلاعات سپاه پاسداران در همان هفته های اول ادعا کرده بودند که در هلاکت فخری زاده، که سرپرست پروژه ای با نام  آماد و دیگر برنامه ها و طرح های اتمی رژیم بود ، دست انسانی دخالت نداشته و او توسط یک تیربار خودکار و از طریق دریافت دستور توسط ماهواره عمل کرده است.

ولی هفته نامه جوئیس کرونیکل می نویسد که گرچه تیراندازی توسط تیربار خودکار انجام گرفته،اما دست کم بیست تن از ماموران موساد که به ایران فرستاده شده بودند و چندین تن افراد محلی در اجرای این برنامه سهیم بوده اند.

با توجه به آن که تیربارهای خودکار چند صد کیلو وزن دارد، جوئیس کرونیکل نوشته است که قطعات آن، به تدریج و در ظرف  هشت ماه، به صورت اوراق شده به داخل ایران قاچاق شد و در تهران مونتاژ گردید.

معلوم نیست که این اطلاعات تا چه حد ممکن است درست باشد.

آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات در سخنان جنجال آفرین این هفته خود به طور غیرمستقیم این احتمال را مطرح ساخته بود که جناحی در داخل سپاه پاسداران در هلاکت فخری زاده دست داشته است.

با گذشت دو ماه از این حادثه، رژیم ایران هنوز هیچ یک از عوامل آن را دستگیر نساخته و یا حداقل آن که هویت بازداشت شدگان را فاش نساخته است.

جوئیش کرونیکل در ادامه گزارش خود ادعا می کند که  رژیم ایران برای آماده سازی فردی که جایگزین فخری زاده شود، به شش سال زمان نیاز دارد و حذف او برنامه های اتمی ایران را دست کم دو سال و نیم به تعویق انداخته است.

اما این ادعا نیز باید با احتیاط تلقی شود، زیرا فخری زاده به طور مستقیم در اجرای برنامه اتمی نقشی نداشت و وظیفه او تامین تجهیزات و امکانات برای اجرای این برنامه بود.

مقامات اسرائیل و ایران، به این خبر واکنشی نشان نداده اند.