رئیس سازمان شبه نظامی بسیج درایران،اعتراف کرد که ۱۰۰۰گردان سایبری بسیجی را برای کنترل کردن فضای اجتماعی بکار گرفته اند

پاسدارغلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان شبه نظامی بسیج در ایران، اذعان کرده است که هزاران نفر از کاربران حامی حکومت در شبکه‌های اجتماعی از طرف این سازمان سازماندهی شده‌اند.

سلیمانی گفته است که بسیج برای بهبود “حضور نیروی انقلابی در فضای مجازی” اقدام به ایجاد “هزار گردان سایبری” کرده است.

در واژگان نظامی، گردان واحدی است که به طور متوسط حدود ۵۰۰ نیرو دارد؛ به این ترتیب تشکیل هزار گردان سایبری به معنی به کارگیری نزدیک به نیم میلیون نفر در فضای مجازی است.

پاسدار سلیمانی به میزان و منبع بودجه‌ای که سازمان بسیج برای سازماندهی این نیم میلیون نفر استفاده کرده اشاره‌ای نکرده است.

او گفته این گردان‌ها با به کارگیری جوانان به گفته او “با انگیزه و پرتحرک و دارای تخصص در حوزه فضای مجازی” تشکیل شده‌اند.

با برجسته‌تر شدن نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در شکل دادن به موج‌های رسانه‌ای و اولویت‌های افکار عمومی جریان‌های سیاسی و نهادهای حکومتی مختلف به دنبال اثرگذاری بر این حوزه هستند.

پیش از این، توئیتر و فیسبوک هزاران حساب کاربری مرتبط با حکومت ایران را بسته‌اند.

برخی از حساب‌های طرفداران حکومت، شخصیتی ساختگی ارائه می‌کنند که از نظر سلایق فرهنگی، با پایگاه اجتماعی سنتی آنان سازگار نیست، اما در مقاطعی، از مواضع رسمی حکومت اعلام حمایت می‌کنند.

این حساب‌های ساختگی به عنوان “اکانت نا امن” مشهور شده‌اند.