ارائه برنامه صلح پرزیدنت ترامپ به اسرائیل و فلسطینی ها به تعویق می افتد و شمار مشاوران افزایش می یابد

پرزیدنت ترامپ از همان نخستین هفته هایی که به ریاست جمهوری رسید، قول داده بود که برای پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، طرح جامعی تنظیم خواهد کرد که آن را “معامله قرن” نامیده بود. اکنون حدود یک سال و نیم از آغاز ریاست جمهوری او می گذرد، ولی امروز (آدینه) خبر رسید که ارائه این طرح صلح، یک بار دیگر، و این بار دست کم به مدت دو ماه به تعویق افتاده است.

نمایندگان ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در یک سال اخیر بارها از خاورمیانه دیدن کرده و طرح صلح خود را به سران اسرائیل، فلسطینی ها و رهبران برخی از کشورهای عرب نشان داده اند. ولی تصور می رود که این طرح هنوز به طور کامل تدوین نشده و باید تغییراتی در آن داده شود.

در اورشلیم، ابراز نگرانی می شود که اگر ارائه طرح به تعویق افتد و به زمان انتخابات عمومی در اسرائیل نزدیک شود، قبولاندن آن به نخست وزیر اسرائیل دشوارتر خواهد شد، زیرا حزب لیلکود و شخص نخست وزیر به آراء جناح راست بسیار نیاز دارند و اگر نتانیاهو تعهداتی در برابر فلسطین ها به عهده گیرد که فراتر از میزان آمادگی جناح راست برای قبول آن باشد، موجب تقویت جناح راست افراطی خواهد شد.

نفتالی بنت، رهبر حزب “هبیت هیهودی” به صراحت می گوید که خواهان رسیدن به مقام نخست وزیری می باشد. او سیاست های بسیار سخت گیرانه تری نسبت به فلسطینی ها توصیه می کند. نفتالی بنت در دولت نتانیاهو سمت وزیر آموزش و پرورش را به دست دارد و تا کنون بارها عملکرد نظامی دولت نتانیاهو را مورد انتقاد قرار داده است.

ولی، به گفته یک مقام نزدیک به کاخ سفید واشنگتن که نخواست نامش برده شود، مشکل ترامپ، تنها به دست آوردن موافقت رهبران اسرائیل نیست، بلکه او باید کنگره آمریکا را نیز متقاعد سازد که برنامه خوبی برای پیشبرد صلح تدارک دیده است.

مشکل سوم، شکاف بین دو جناح فلسطینی می باشد. در همان حال که حماس موجودیت اسرائیل را بکلی نفی می کند و خواهان نابودی این کشور است و حاضر به هیچگونه توافق صلح نیست، جناح فتح نیز به رهبری محمود عباس، اسرائیل را تحریم کرده و همچنان از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم خشمگین است و حاضر به گفتگو با مقامات آمریکایی نیست.

در آخرین گزارش آمده است که پرزیدنت ترامپ قصد دارد چند کارشناس دیگر را نیز به تیمی که مشغول تنظیم طرح صلح است، اضافه کند.