یک دیدگاه

  1. مگر در کانادا انسانهاى فرهیخته نیست که براى درس اخلاق دست بدامان اخوندهاى عقب افتاده میشوید ،دروس اخلاق اخوند شکم و زیر شکم است و بس

Comments are closed.