ارتش اسرائیل: انبارهای اسلحه و مهمات تروریست ها در غزه نابود شده است

کارگاه اسلحه سازی حماس که در بمباران اسرائیل نابود شد

از عکس هایی که توسط سخنگوی ارتش اسرائیل انتشار یافت چنین بر می آید که بخش عمده ای از ذخایر تسلیحاتی حماس و دیگر سازمان های ترور فلسطینی در جریان حمله هوایی دو شب پیش نیروی هوایی در نوار غزه، نابود شده است. این رشته بمباران ها پس از شلیک ده ها خمپاره و راکت از داخل غزه علیه شهرک های اسرائیلی صورت گرفت.

احتمال می رود که بیشترین بخش از انبارهای نابود شده، متعلق به گروه جهاد اسلامی آزادی فلسطین بوده که مورد حمایت حکومت اسلامی ایران قرار دارد.

در بیانیه سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین گفته شده که بخش اعظم مواضع دریایی حماس در جریان این حملات نابود گردیده است.

شماری از کارگاه های تراشکاری و مراکز تولید اسلحه های دست ساز نیز ویران گردیده است.

یکی از نقاط بمباران شده، انباری است که در آن ده ها کوادروکوپتر نگاهداری می شد. کوادروکوپتر پرنده های مکانیکی کوچکی هستند که چهار موتور دارند که همانند هلیکوپتر آن را در هوا نگاه می دارد و می تواند ماموریت های عکسبرداری و حتی عملیات انفجاری انجام دهد. در ماه های اخیر، گروه های ترور فلسطینی چند بار کوادروکوپتر به سوی اسرائیل فرستاده بودند، که در یک مورد حامل مواد تخریبی بود.

انبار نگاهداری پرنده های مکانگی (کوادروکوپتر) متعلف به جهاد اسلامی، در غزه