ارتش اسرائیل با مجهز شدن به پیشرفته ترین تسلیحات، به یکی از نیرومندترین ارتشهای جهان مبدل شده است

هواپیماهای رادار گریز، یکی از قدرت های مهم ارتش دفاعی اسرائیل

در اورشلیم فاش شد که ارتش اسرائیل به یک رشته جنگ افزارهای جدید مجهز گردیده که آن را به یکی از نیرومندترین ارتش های جهان مبدل می سازد که می تواند در برابر دشمنان خارجی، از هر سو که این کشور را مورد حمله قرار دهند، ایستادگی کند.

شماری زیادی از امکاناتی که اسرائیل برای خنثی کردن توطئه های دشمن در اختیار دارد، بسیار محرمانه است که پرداختن به آن ها امکان پذیر نیست. ولی یکی از جنگ افزارهایی که اخیرا وجود آن در ارتش اسرائیل افشا گردید، بمب های سنگر شکن است که از ایالات متحده خریداری شده و سقف های ضخیم بتونی را سوراخ می کند و موجب انفجار می شود.

حکومت ایران می گوید که تاسیسات اتمی نطنز در زیر زمین قرار گرفته و دارای سقف های بسیار ضخیم بتوانی است. ولی کارشناسان می گویند بمب های سنگر شکن ساخت ایالات متحده، می تواند این سقف ها را نیز سوراخ کند.

اسرائیل پنجاه فروند هواپیمای رادار گریز از نوع اف ۳۵ از ایالات متحده خریداری کرده که چند فروند آن تا کنون به کشور رسیده و توان عملیاتی نیروی هوایی اسرائیل را به میزان زیاد بالا می برد.

روز گذشته (آدینه) نیز فاش شد که نیروی دریایی اسرائیل  به ناوچه های رزمی جدیدی مجهز شده که قدرت عملیاتی گسترده ای دارند و نوعی موشک های دریا به دریا در آن ها نصب شده که به صورت بسیار موثری عمل می کنند.

آگاهان می گویند که به روی کار آمدن دولت پرزیدنت ترامپ، درهای بیشتری را به روی اسرائیل باز کرده است. دولت پرزیدنت اوباما از فروش شماری از جنگ افزارهای بسیار مهم آمریکایی به اسرائیل خودداری می کرد. به ویژه درخواست اسرائیل برای خرید بمب های سنگرشکن در دوران پرزیدنت اوباما قاطعانه رد شده بود، زیرا وی نمی خواست که ارتش اسرائیل از توان حمله به تاسیسات اتمی رژیم ایران برخوردار گردد. ولی اکنون این محدودیت برطرف شده و اسرائیل به جنگ افزارهایی مجهز گردیده که ارتش این کشور را به یکی از توانمندترین نهادهای دفاعی دنیا مبدل می سازد.

زیردریایی های خریدار شده از آلمان، یک جنگ افزار مهم نیروی دریایی اسرائیل