ارتش اسرائیل به جستجو برای یافتن تروریست های عامل سوء قصد دیروز را ادامه می دهد

نیروهای امنیتی اسرائیل همچنان در تلاش برای یافتن دو یا سه تروریستی هستند که روز گذشته در یک ایستگاه اتوبوس بین شهری در نزدیکی چند شهرک فلسطینی نشین در کرانه باختری، مسافران اسرائیلی را به گلوله بستند و سه تن از آن ها را زخمی ساختند که دو تن از آن ها در وضعیت وخیمی قرار دارند.

گمان بر آن است که تروریست ها از یکی از شهرک های نزدیک به محل سوءقصد خود را به آن جا رسانده بودند و پس از انجام سوء قصد نیز به یکی از آن ها گریخته اند.

سوء قصد به جان شهروندان اسرائیلی پیش از ظهر روز گذشته رخ داد. هنگامی که چند شهروند جوان در تقاطع بین دو جاده اصلی، در ایستگاه اتوبوس ایستاده و انتظار می کشیدند، یک اتومبیل که سرنشینان آن فلسطینی بودند به ایستگاه نزدیک شد و یک تن از سرنشینان آن پایین آمد و با اسلحه خودکار به شلیک کردن به سوی مسافران پرداخت و بلافاصله با اتومبیل از محل گریخت.

دو تن از جوانان که دانشجویان یک مدرسه مذهبی هستند به شدت زخمی شدند و نفر سوم جراحات سبک برداشت.

سربازان محافظ که در نزدیکی محل حضور داشتند، به سوی اتومبیل در حال فرار شلیک کردند ولی احتمال می رود که گلوله ها اصابت نکرد و سرنشینان اتومبیل توانستند بگریزند.

در ساعات پیش از ظهر امروز (دوشنبه) نیروهای امنیتی اسرائیل همچنان به جستجو برای یافتن سوء قصد کنندگان ادامه می دهند. ولی در شهرک های مورد جستجو، اهالی فلسطینی می کوشند با پرتاب سنگ و حتی بطری آتش زا ، این تلاش نیروهای اسرائیلی را خنثی کنند.

سربازان با تیراندازی هوایی و پرتاب بمب صوتی و همچنین دیگر شیوه های پراکنده ساختن تظاهرکنندگان، کوشیدند تلاش آن ها را خنثی سازند.

ذر محل ساوءقصد که چند شهرک اسرائیلی نشین در اطراف آن قرار دارد، در سال های اخیر سوءقصد های مشابه رخ داده که برخی از آن ها با تلفاتی نیز همراه بوده است.

نیروهای امنیتی اسرائیل در سال های پیش تقریبا همه این عاملان سوء قصد ها را شناسایی و بازداشت کرده اند و اکنون نیز ابراز اطمینان می شود که عاملان جنایت دیروز نیز دیر یا زود به دام افتند.