ارتش اسرائیل در برابر تظاهرات خشونت بار در مرز غزه، شیوه جدیدی اتخاذ می کند

آشوبگران فلسطینی با آتش زدن لاستیک و ایجاد دود غلیط به جدار مرزی اسرائیل نزدیک می شوند و به خرابکاری دست می زنند

ارتش اسرائیل در پاسخ به شکایتی که به دیوانعالی کشور ارائه شده، اعلام داشت که در جریان تظاهرات چهار جمعه گذشته، در مرز بین اسرائیل و نوار غزه، به جدار مرزی بین دو نقطه آسیب های زیادی وارد آمده و حماس با ترتیب دادن تظاهرات خشونت بار، در واقع به نوعی نبرد چریکی جدید علیه اسرائیل دست زده، و بنابراین ارتش حق دارد برای عقب راندن افرادی که به جدار مرزی نزدیک می شوند و قصد آسیب رساندن به آن را دارند، از گلوله حقیقی استفاده کند.

در شکایت علیه ارتش اسرائیل که در دیوانعالی مورد بررسی قرار می گیرد، استدلال شده که ارتش حق ندارد به سوی افراد غیرمسلح که خواهان برگزاری تظاهرات هستند، حتی اگر افراد دشمن باشند، آتش بگشاید. ولی ارتش در پاسخ خود به دیوانعالی تاکید می کند که تیراندازی به سوی این گونه مهاجمین، نه فقط با قوانین اسرائیل مطابقت دارد، بلکه از نظر قوانین بین المللی نیز یک امر مشروع است و اسرائیل حق دارد از امنیت خود دفاع کند.

مقامات ارتشی می گویند که حماس در واقع هزاران نفر از مردم، و به ویژه جوانان و نوجوانان را هر هفته روزهای جمعه به مرز اسرائیل می آورد تا زیر پوشش تظاهرات آرام، به اجرای یک رشته عملیات تروریستی دست بزند و به جدار مرزی آسیب برساند و یک جنگ فرسایشی علیه اسرائیل به راه اندازد.

آگاهان می گویند که مردم غزه حق دارند هر اندازه که مایلند به تظاهرات دست برنند، ولی به شرط آن که این تظاهرات در فاصله قابل قبولی از خاک اسرائیل صورت گیرد و نه آن که در چند متری جدار مرزی و به هدف آسیب رساندن به آن باشد.

ارتش اسرائیل هشدار داده، از آن جا که برگزاری تظاهرات خشونت بار، به شیوه هفته های اخیر، نوعی تعرض تروریستی و جنگی محسوب می شود، اسرائیل تصمیم دارد هرگاه که تظاهر کنندگان، به جدار مرزی آسیب می رسانند، اسرائیل متقابلا یک نقطه نظامی در داخل خاک غزه را هدف قرار دهد و نابود کند تا سرکردگان حماس از این شیوه مبارزاتی جدید علیه اسرائیل دست بردارند.

در حال حاضر، هرگاه که یک تعرض تروریستی از داخل غزه علیه اسرائیل صورت می گیرد، نیروی هوایی اسرائیل به تلافی جویی می پردازد و از این پس، وارد آوردن آسیب به جدار سیمی مرز نیز نوعی تعرض جنگی محسوب می شود و مجازاتی را به دنبال بمباران هدف هایی در داخل غزه، به دنبال خواهد داشت.