ارتش اسرائیل “سپاه اشباح” برپا ساخته که از همه شیوه های تکنولوژیک برخوردار است و دشمن را غافلگیر می کند

سربازان، برا استفاده از تکنولوژی های جدید، به انواع امکانات آفندی مجهز شده اند

ارتش اسرائیل فاش ساخت که سپاه تازه ای برپا ساخته که “سپاه چند بعدی” نامیده می شود و قادر است به برخورداری از انواع تجهیزات پیشرفته الکترونی و امکانات جنگی، با دشمن رویارویی کند. تا کنون ارتش به نیروهای دریایی و هوایی و زرهی و پیاده نظام و غیره تقسیم می شد، ولی نیروی جدیدی که در ارتش اسرائیل به وجود آمده، همه خصوصیات و ضرورت های جنگی را در هم آمیخته و از جدیدترین تکنولوژی استفاده می کند.

کارشناسان نظامی می گویند که این سپاه، عملا یک نیروی نامریی است که دشمن را غافلگیر می کند و سربازان آن در صحنه حضور ندارند و از راه دور عمل می کنند و به همین علت، آن را “سپاه اشباح” نام نهاده اند.

ژنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد کل و همچنین شماری از امیران ارتش، روز گذشته (پنجشنبه) از رزمایش این نیرو دیدن کردند و توانایی های آن را در رویارویی با دشمن ستودند.

ژنرال کوخاوی که سال گذشته ریاست ستاد را به دست گرفت، یک برنامه پنج ساله برای دگرگون کردن ساختار و شیوه فعالیت ارتش اسرائیل تهیه دیده که برپایی «سپاه اشباح» بخشی از این برنامه پنج ساله است و کارشناسان نظامی، نتایج آن را بسیار موفقیت آمیز می‌دانند.

سربازان “سپاه اشباح” همه شیوه های نبرد را تمرین می کنند

سپاه اشباح در رزمایشی که در برابر رئیس ستاد و امیران ارتش برگزار گردید، توانایی های خود را در به کارگیری شیوه های مدرن و غافلگیرکننده در رویارویی با دشمن به نمایش گذاشت. این نیرو انواع پرنده‌های نظامی را تحت فرمان خود دارد و با کمک پهپاد و انواع دیگر پرنده های نظامی، می تواند از فاصله بسیار دور دشمن را غافلگیر کند و با آن به رویارویی بپردازد.

هواپیماهای جنگی و بالگردهای نظامی نیز بخشی از امکاناتی است که در اختیار این نیرو قرار دارد تا بتواند با انواع ماموریت، از هر نوع و ماهیتی باشد، رویارویی کند.

رزمایش روز گذشته، شامل حمله با گلوله های واقعی به مواضع دشمن بود، که در آن همه شیوه های جدید تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری از این نوآوری‌ها، امکاناتی است که در خود این سپاه طراحی و تولید شده است و در صحنه نظامی تازگی دارد.

رئیس ستاد ارتش بر این باور است که اسرائیل باید به شیوه جنگ های برق آسا بازگردد و همانگونه که در سال ۱۹۶۷ در ظرف شش روز ارتش های سه کشور عربی را از پای درآورد، در جنگ آینده، همه قدرت آتش خود را به کار اندازد و عملیات آفندی را به اوج برساند، تا دشمن، در ظرف مدت کوتاهی از پای در آید.

ولی معلوم نیست که این شیوه، در نبرد با گروه های چریکی مانند حزب الله لبنان و یا حماس در نوار غزه، تا چه حد می تواند عملی باشد.

در این جنگ های چریکی، دشمن اونیفورم ندارد و خود را پشت مردم غیرنظامی پنهان می کند. به همین علت، جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان در چهارده سال پیش، ۳۳ روز ادامه یافت و در سرکوب حماس در نوار غزه نیز حدود چهار هفته ادامه پیدا کرد – زیرا ارتش اسرائیل می کوشید از آسیب رساندن به جان افراد غیرنظامی، تا آنجا جا که ممکن است، خودداری ورزد.