ارتش اسرائیل فاش ساخت در دو هفته گذشته مشغول رزمایشی برای مقابله با تهدیدهای ایران در سه جبهه بوده است

ارتش اسرائیل فاش ساخت در دو هفته گذشته مشغول رزمایشی برای مقابله با تهدیدهای ایران در سه جبهه بوده است

در اورشلیم فاش شد که لشکر شمالی ارتش اسرائیل در دو هفته گذشته مشغول انجام یک رشته رزمایش‌ها در زمینه های مختلف بوده و این در واقع می‌تواند یکی از بزرگترین رزمایش های ارتش اسرائیل در سال های اخیر به حساب

بیاید.

در این رزمایش هزاران تن است سربازان اسرائیلی و از جمله سربازان  ذخیره همه امکانات احتمالی در مورد وقوع جنگ در دو جبهه لبنان و سوریه را تمرین کردند.

در این رزمایش همه رده ها ی ارتش از مهندسی اطلاعاتی- رزمی و خدماتی  حضور داشتند و انواع سلاح ها مورد آزمایش قرار گرفت.

سخنگوی ارتش اسرائیل فاش ساخت که در جریان این رزمایش دو هفته ای همه خطرات و احتمال ها در نظر گرفته شده و آزمایش های لازم انجام گرفته است.

حکومت ایران بارها تهدید کرده که در صورت جنگ با اسرائیل از سه جبهه یعنی از شمال لبنان- شرق سوریه و غرب حماس در نوار غزه اسرائیل را مورد حمله قرار خواهد داد.

در یک سال اخیر ده ها رزمایش در ابعاد بسیار کوچکتر در بلندی های گولان و نوار مرزی با اسرائیل برگزار شده است.

در رزمایشی که دو روز پیش پایان گرفت از جمله جنگ در نقاط مسکونی و همچنین انواع نبرد ها در شرایط مختلف جغرافیای و نظامی مورد تمرین قرار گرفت.

یکی از واحدهای تکاوران ارتش اسرائیل که در این رزمایش حضور داشتند واحد گید اون نامیده می شود.

فرض فرماندهان در این رزمایش آن بود که هر لحظه ممکن است وضعیت به کلی تغییر کند و خطرات تازه ای به وجود آید که لازم است با آنها رویارویی شود.

یک دیدگاه

  1. چیزی که قابل ذکر است حزب اله و کسانی که جبهه مقاومت نامیده می شوند علاوه بر موشک پرانی تجربیات زیادی در جبهه های زمینی دارند

Comments are closed.