ارتش اسرائیل کشته شدن یک بانوی پیراپزشک فلسطینی در جریان اغتشاشات غزه را مورد بررسی قرار می دهد

پیراپزشک فلسطینی که درجریان اغتشاشات در طول خط مرزی با غزه کشته شد

کشته شدن یک بانوی پیراپزشک فلسطینی در جریان آشوب هایی که در خط مرزی غزه با اسرائیل رخ داد، توسط واحد دژبان اسرائیلی مورد بررسی قرار گرفته و اگر ثابت شود که سربازان اسرائیلی از دستورات نظامی سرپیچی کرده و موجب کشته شدن این بانو گردیده اند، مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.

سخن از یک پیراپزشک ۲۱ ساله به نام غَزّان نجار است که ماه گذشته در حالی که در میان آشوبگران فلسطینی در خط مرزی با اسرائیل حضور داشت، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

این حادثه در رسانه های عربی و غربی بازتاب گسترده ای یافت و اسرائیل مورد اتهام قرار گرفت – گرچه، این گونه رویدادها در جریان رویارویی با اغتشاشات مسلحانه، غیرقابل جلوگیری می باشد.

ارتش اسرائیل هر مورد کشته شدن یک فلسطینی را مورد تحقیق قرار می دهد تا مطمئن شود که سربازان، از دستورات و مقررات نظامی  در مورد شرایط گشودن آتش تخلف نکرده باشند.

سال گذشته، یک سرباز اسرائیلی که به سوی یک تروریست زخمی فلسطینی تیراندازی کرده و باعث مرگ او شده بود، مورد محاکمه قرار گرفت و به زندان محکوم شد و اخیرا در پایان گذراندن مجازات خویش، آزاد گردید.

طبق مقررات ارتش اسرائیل، سربازان حق ندارند به سوی یک تروریست زخمی که خطری از جانب او متصور نیست تیراندازی کنند و موجب مرگ او شوند. این تروریست پس از آن هدف تیراندازی قرار گرفته بود که با چاقوی قصابی به یک سرباز دیگر اسرائیلی حمله برده و او را زخمی ساخته بود.