ارتش ترکیه که ایران را به اقدام نظامی تهدید کرده، شب گذشته در خاک عراق مواضع پ کا کا را بمباران کرد

ارتش ترکیه، کوتاه مدتی پس از آن که رژیم ایران را مورد تهدید جنگی قرارداد، نیروی هوایی آن کشور به مواضع گروه جدایی طلب کرد به نام پ کا کا در خاک عراق حمله برد و آن جا را بمباران کرد. دز سال های اخیر ارتش عراق ده ها بار به بمباران های هوایی مشابه دست زده و حتی خاک عراق را مورد حمله زمینی قرار داده است.

دولت ترکیه در هفته ای که گذشت رژیم ایران را متهم ساخت که به چریک های پ کا کان امکان داده در داخل خاک ایران و در نزدیکی مرز ترکیه به برپایی پایگاه عملیات بپردازند. ترکیه تهدید کرده بود که اگر این پشتیبانی متوقف نشود، در بمباران کردن خاک ایران و حتی حمله زمینی به آن کشور درنگ نخواهد کرد.

گفته می شود که سفر محمد جواد ظریف به آنکارا نیز با این تهدید ارتباط دارد – گرچه مسائل بسیار دیگری نیز در روابط دو کشور وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

در بمباران هوایی شب گذشته، نیروی هوایی ترکیه کوشید مراکز استقرار چریک های پ کا کا در خاک عراق را هدف قرار دهد. ولی از ابعاد این حمله و شمار تلفات و میزان آسیب احتمالی خبری در دست نیست.

دولت بغداد بارها به خاطر تعرض نظامی ترکیه به خاک آن کشور شکایت کرده، ولی ترکیه می گوید که امنیت خود را دارای اولویت می داند.

اکثریت کردهای ترکیه در بخش شرقی آن کشور و مناطق کوهستانی هم مرز به عراق مستقر هستند و از این رو خیلی آسان می توانند در خاک عراق پناه بگیرند.

رژیم ایران بارها از نیاز افراد پ کا کا به مواضعی در خارج از خاک ترکیه، سوء استفاده کرده و برای آن که دولت ترکیه را زیر فشار گذارد، به چریک های پ کا کا پناه داده و آن ها را زیر چتر حمایت خود گرفته است.

این شیوه کاملا موثر بوده و دولت ترکیه بارها به عوامل اطلاعاتی رژیم ایران اجازه داده افرادی را در خاک ترکیه بربایند و آن ها را به ایران ببرند. ترکیه همچنین جایگاه قتل چندین تن از مخالفان رژیم ایران بوده که بی تردید توسط عوامل اعزامی تهران انجام گرفته و دولت ترکیه واکنش شدیدی نسبت به آن نشان نداده است.

ارزیابی می شود که یکی از علل سفر ظریف به آنکارا بحث درباره اختلاف نظر شدیدی است که همراه با روسیه، در مورد آینده سوریه، بین دولت های تهران و آنکارا بروز کرده است.