ارتش سوریه، به تقلید از شیوه حکومت ایران، اسرائیل را به تبانی با ترکیه در جنگ ادلب متهم می سازد

در یک سال اخیر، هزاران تن از افراد غیرنظامی سوریه، در استان ادلب کشته شده اند

ارتش سوریه برای موجه جلوه دادن ناتوانی خود در سرکوب خیزش مردمی در آن کشور که مدت هشت سال است ادامه دارد، اسرائیل را متهم ساخت که به ارتش ترکیه یاری می رساند تا آن چه را که “تروریست ها در ادلب” نام نهاده تقویت کند و جلوی پیروزی نهایی ارتش سوریه را بگیرد.

این ادعا در رابطه با حمله وحشیانه ارتش سوریه در استان ادلب و کشتار گسترده اهالی آن نواحی مطرح شده است.

سوریه در حالی به ادعای خود از “تبانی” بین ارتش های اسرائیل و ترکیه سخن می گوید که حکومت اردوغان از سال ها پیش سیاست خصمانه ای علیه اسرائیل در پیش گرفته و از حامیان اصلی گروه تروریستی حماس می باشد.

در بیانیه ارتش سوریه: ادعا شده که اسرائیل و ترکیه برای نجات جان افرادی که دولت دمشق آن ها را “تروریست” می خواند، با هم تبانی کرده اند. در بیانیه ارتش سوریه آمده است:  «نبرد در ادلب را تا نابودی کامل تروریسم ادامه خواهیم داد.

در یک سال اخیر، هزاران تن از افراد غیرنظامی سوریه، در استان ادلب کشته شده اند. این ناحیه، یکی از آخرین مواضعی است که داعش هنوز در آن جا قدرت دارد. ولی اکثر کشته شدگان افراد غیرنظامی هستند که در این جنگ کوچکترین دخالتی ندارند.

گرچه ارتش ترکیه در بخش های شمالی سوریه بسیار فعال است تا جلوی ادامه فعالیت چریک های کرد را علیه خاک خود بگیرد، ولی اسرائیل در جنگ هشت ساله سوریه کوچکترین دخالتی ندارد و تنها هدفی که دنبال می کند، جلوگیری از استقرار سپاه قدس و منع قاچاق اسلحه به لبنان می باشد.