ارتش سوریه با کمک ایران و حزب الله به تصرف جنوب آن کشور نزدیک می شود

در برخی از گزارش های جنگی که امروز (چهارشنبه) انتشار یافت، گفته شده که ارتش سوریه توانسته است در جنوب آن کشور به پیشروی هایی دست بزند و شماری از واحدهای نظامی خود را به نواحی حومه شهر دَرعا رسانده اند که دولت مرکزی سوریه می خواهد آن را از تصرف اوپوزیسیون مسلح بیرون آورد.

درعا نخستین شهر سوریه بود که مردم آن  به شورش علیه رژیم دست زدند و به تدریج به سراسر کشور کشانده شد و چندی بعد، گروه های تعصب گرای اسلامی به داخل سوریه رخنه کردند و در آن کشور به کشتار پرداختند.

در گزارش ها آمده است که جنگ در حال حاضر در کنار جاده هایی جریان دارد که به شهر درعا منتهی می شود. برخی آگاهان می گویند که این پیشروی با کمک جنگجویان سپاه قدس و حزب الله لبنان است که آن ها نیز اونیفورم ارتش سوریه در بر دارند و با خودروهای ارتش سوریه حرکت می کنند.

فرمانده سپاه شمال اسرائیل، ژنرال یوئل استریک יואל סטריק به خبرنگاران گفت: رژیم ایران می کوشد خاک لبنان را به موضعی برای حمله به اسرائیل در اختیار داشته باشد و کنترل آن را به دست گیرد.

اسرائیل و اردن، پیشتر در مورد نزدیک شدن نیروهای سپاه قدس و حزب الله لبنان به جنوب سوریه هشدار داده اند.

آگاهان نظامی گفتند که اسرائیل با اقدامات خویش نخواهد گذاشت که نیروهای وابسته به حکومت ایران در جنوب سوریه و در نزدیک مرزهای اسرائیل استقرار یابند.

اردن نیز ابراز نگرانی کرده که رژیم ایران می خواهد با فراری دادن اهالی جنوب سوریه که همگی مسلمان سنی هستند، شیعیان را در آن جا مستقر سازد و یک حزب الله دوم به وجود آورد.

یک مقام نظامی اسرائیل که نخواست نامش برده شود، فاش ساخت که رژیم ایران قصد دارد موشک هایی با برد ۳۰۰ کیلومتر و ۴۰۰ کیلومتر در سوریه مستقر سازد تا همه نقاط حساس اسرائیل را در تیررس خود داشته باشد.

فرمانده سپاه شمال اسرائیل در یک سخنرانی در همین رابطه گفت که اسرائیل از همه امکانات خود کمک می گیرد تا نگذارد که سپاه قدس در سوریه مستقر شود و امنیت اسرائیل را به خطر اندازد.

حومه شهر درعا که هم اکون هدف بمباران سنگین ارتش سوریه قرار دارد