ارتش مصر با اجازه اسرائیل، شمار سربازان مستقر در سینا برای مبارزه با داعش را دو برابر کرده است

مقامات نظامی اسرائیل فاش ساختند که به هدف مبارزه موثرتر با گروه های افراط گرای اسلامی که در شبه جزیره سینا مستقر شده و با ارتش مصر در حال نبرد هستند، اسرائیل موافقت کرده است که مصریان بتوانند شمار بیشتری از سربازان خود را به سینا بفرستند.

علت درخواست کسب اجازه از جانب دولت مصر از اسرائیل آن است که طبق قرارداد صلح بین دو کشور، شمار سربازانی که مصر حق دارد در شبه جزیره سینا مستقر سازد نباید از بیست هزار نفر بالاتر رود.

هدف از گنجانیدن چنین ماده ای در پیمان صلح آن بود که مصر در آینده نتواند دوباره در سینا نیروهای بزرگ نظامی مستقر سازد و به طور ناگهانی اسرائیل را هدف قرار دهد.

در سال های اخیر مصر چندین بار از اسرائیل درخواست کرده با فرستادن شمار بیشتری از سربازان به سینا موافقت شود تا بتواند به جنگ چریک های داعش برود.

اسرائیل در همه موارد این درخواست مصر را پذیرفته و اجازه داده که شمار واحدهای نظامی مصری در سینا افزایش یابد.

اکنون معلوم می شود که مصر دوبرابر شمار مجاز، سرباز به سینا فرستاده که با اجازه و موافقت اسرائیل بوده است.

فرمانده ارتش مصر اعلام داشت که هم اکنون شمار سربازانی که در سینا فعالیت می کنند به ۴۲ هزار نفر رسیده که بیش از دوبرابر شماری است که در پیمان صلح قید شده است.

یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش برده شود، به خبرنگاران گفت که اگر مصر بخواهد بازهم شمار سربازان را افزایش دهد، با استقبال اسرائیل روبرو خواهد گردید.

به موجب قرارداد صلح، مصر حق استقرار سلاح های سنگین را نیز در شبه جزیره سینا ندارد.

در سال هایی که جنگ بین ارتش مصر و گروه های اسلامگرای وابسته به داعش در سینا ادامه دارد، هزاران نفر کشته شده اند.

اسرائیل مبارزه بی امان ارتش مصر با تروریست های اسلامی را به سود امنیت خود می داند، زیرا یکی از هدف های اعلام شده این گروه ها آسیب رساندن به اسرائیل است.

ماه گذشته خبری انتشار یافت که به موجب آن نیروی هوایی اسرائیل به درخواست ارتش مصر، مواضع داعشی را در سینا بمباران کرده است. اسرائیل به این گزارش واکنشی نشان نداد، ولی مصر آن را قاطعانه نادرست خواند.

 

2 دیدگاه‌

Comments are closed.