ارتش مصر سومین زیردریایی جنگی ساخت آلمان را روز گذشته دریافت کرد و قرار است دو سال دیگر زیردریایی چهارم نیز دریافت کند

زیردریایی ساخته شده برای ارتش مصر، ۶۲ متر طول دارد و به هشت لوله پرتاب اژدر مجهز است. مصر بابت دریافت این زیردریایی باید یک میلیارد یورو به کارخانه آلمانی بپردازد

ارتش مصر سومین زیردریایی جنگی ساخت آلمان را روز گذشته (آدینه) دریافت کرد و قرار است دو سال دیگر زیردریایی چهارم نیز دریافت کند. پیشتر گفته شده بود که صنایع آلمان، با موافقت اسرائیل حاضر به فروش زیردریایی به مصر شده است.

زیردریایی های تحویل داده شده به مصر، در کارخانه تیسِن کروپ تولید شده که تا کنون شش زیردریایی برای اسرائیل ساخته است.

زیردریایی ساخته شده برای ارتش مصر، ۶۲ متر طول دارد و به هشت لوله پرتاب اژدر مجهز است. مصر بابت دریافت این زیردریایی باید یک میلیارد یورو به کارخانه آلمانی بپردازد.

نخستین زیردریایی سفارش داده شده از جانب مصر سه سال پیش به آن کشور تحویل داده شد و یک سال پس از آن، زیردریایی دوم در اختیار مصر قرار گرفت. ساخت زیردریایی چهارم حدود دو سال دیگر به پایان خواهد رسید.

ماجرای خرید زیردریایی های آلمانی توسط مصر، در داخل اسرائیل نیز با یک جنجال سیاسی روبرو شد که با نام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آمیخته شده است.

برخی مقامات امنیتی و سیاسی اسرائیل به شدت اعتراض کردند که چگونه نتانیاهو بدون مشورت با کابینه محدود امنیتی و سیاسی دولت، فروش زیردریایی های آلمانی به مصر را تائید کرده بود. یادآوری می شود که پسر عموی نتانیاهو فروشنده فولاد ویژه به کارخانه آلمانی می باشد و اکنون پرسش در آن است که موافقت نتانیاهو با معامله مصر- آلمان، تا چه حد ناشی از این ارتباط تجاری بوده است.