ارتش و “موساد” ستاد مشترک مبارزه با کورونا را بر می چینند. نیویورک تایمز عملکرد آن ها را تحسین می کند

ستاد فرماندهی مشترک ارتش و موساد در بیمارستان تل هشومر در مرکز اسرائیل برای مبارزه با کورونا

در اورشلیم اعلام شد که ارتش دفاعی اسرائیل و همچنین سرویس امنیت خارجی کشور (موساد) از سه هفته دیگر به فعالیت خود در زمینه مبارزه با کورونا پایان می دهند و همه وظایف مربوطه را به وزارت بهداشت باز می گردانند. ارتش و موساد یک ستاد فرماندهی مشترک در بیمارستان تل هشومر در مرکز اسرائیل برپا سخته بودند تا به دولت برای اجرای مقررات کورونا و همچنین تهیه و واردات تجهیزات مورد نیاز و شناسایی افرادی که حامل ویروس کورونا هستند، یاری برسانند. ولی ارزیابی می شود که با ادامه کاهش موارد ابتلا در اسرائیل، بزودی نیازی به این ستاد نخواهد بود.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش تحلیلی جامعی درباره نقش ارتش و موساد در فرونشاندن خیزش کورونا، از جمله نوشت که کشورهای دیگر جهان می توانند این تجربه اسرائیل را بیاموزند و هنگام ضرورت به کار گیرند.

به موازات این اقدامات، برخی از بیمارستان های اسرائیل نیز که بخش هایی از ساختمان خود را برای پذیرفتن بیماران کورونا آماده ساخته بودند، به وضع پیشین باز می گردند و پذیرفتن بیماران غیرکورونایی را از سر می گیرند.

با این همه، تشکیلات نامبرده و همه نهادهای دیگر آمادگی کامل دارند که اگر موج تازه ای از ابتلا آغاز شود، دوباره وظائف کنونی را از سر گیرند.

سخنگوی ارتش اسرائیل برچیده شدن ستاد کورونا تا سه هفته دیگر را مورد تایید قرارداد و اعلام کرد که از آن پس، ارتش و موساد خواهند توانست به طور کامل به ماموریت های پیشین خود که همانا تامین امنیت کشور است بازگردد.

نیویورک تایمز در گزارش تحسین آمیز خود در مورد عملکرد ارتش و موساد در بحران کورونا، از جمله نوشت که این دو نهاد اسرائیلی وسایل و تجهیزات و تکنولوژی هایی به کار بردند که در کمتر کشور جهان نظیر داشته و توانسته اند در نجات جان مردمان کشور خود بسیار موثر باشند.

یکی دیگر از دستگاه های پیشرفته الکترونی برای شناسایی مبتلایان در ورودی اماکن عمومی