اردشیر زاهدی داماد شاه ایران و سفیر جنجال برانگیز کشور در ایالات متحده، فردا به خاک سپرده می شود

اردشیر زاهدی داماد شاه فقید ایران و فردی که در مقام وزیر خارجه و همچنین در سمت سفیر ایران در واشنگتن می توانست در رویدادهای سیاسی تاثیرگذار باشد، فردا (آدینه) در سوئیس به خاک سپرده می شود.

اردشیر فرزند فضل الله زاهدی افسر ارشد ارتش شاهنشاهی ایران بود که در حفظ نظام پادشاهی ایران در برابر رویدادهای سرنوشت ساز نقش کلیدی ایفا کرد و به دنبال این خدمت بزرگ بود که به مقام نخست وزیری رسید و سال ها پس از او، پسرش اردشیر که دختر پادشاه را به همسری گرفته بود به مقام وزارت خارجه منصوب شد و دو دوره سفیر ایران در واشنگتن بود.

در گفتگویی که با دکتر رضا تقی زاده انجام دادیم، با توجه به این که پیش از به قدرت رسیدن خمینی مقام های اداری مهمی در دستگاه حکومتی ایران داشت، پرسیدیم که آیا اگر اردشیر زاهدی از تجربه دیپلماتیک برخوردار بود، در سال هایی که سفارت شاهنشاهی در واشنگتن را مدیریت می کرد، آیا می توانست دولت آمریکا را به شیوه ای هدایت کند که از ارتکاب به اشتباهاتی که یکی از علل عمده سقوط رژیم پیشین ایران بود، جلوگیری کند؟

پاسخ دکتر تقی زاده به این پرسش و همچنین سخنان او درباره شخصیت فردی و اجتماعی اردشیر زاهدی، می تواند برای علاقمندان چالب باشد.