اردن با احضار سفیر اسرائیل، به علت ناآرامی در صحن بیرونی مسجد الاقصی، رسما اعتراض کرد

نا آرامی هفته پیش در صحن بیرونی مسجد الاقصی در شرق اورشلیم

به دنبال اقدام نیروهای انتظامی اسرائیل برای برقراری آرامش در صحن تپه معبد مقدس، که جایگاه کنونی مسجد الاقصی در شرق اورشلیم می باشد، وزارت خارجه اردن سفیر اسرائیل در عَمّان را احضار کرد و این رفتار اسرائیل را مورد نکوهش شدید قرار داد.

روز یکشنبه گذشته (هشت روز پیش) که مصادف با یادروز ویرانی بیت المقدس یهود بود، هنگامی که شماری از یهودیان در دسته های منظم مشغول عبور از محوطه بیرونی مساجد را به عنوان نماد زیارت بیت المقدس، داشتند، مورد تعرض و خشونت مسلمانان متعصب قرار گرفتند که پلیس اسرائیل کوشید آن ها را پراکنده سازد.

دولت اردن که طبق پیمان صلح با اسرائیل، مقام سرپرستی مسجد الاقصی را دارد، در آن هنگام از اسرائیل انتقاد کرد و این کشور را متهم ساخت که قصد تغییر وضعیت موجود را در مسجد الاقصی دارد. و حق زیارت یهودیان از مقدس ترین جایگاه دینی خود را نادیده گرفت.

دولت اردن در نکوهش اسرائیل، با احضار سفیر این کشور، ادعا کرد که اقدام اسرائیل توهین به مقدسات اسلامی بوده است و این در حالی که زائران یهودی به آرامی از صحن بیرونی مساجد گذشتند و وظیفه دینی خود را به جای آوردند.

یادروز ویرانی بیت المقدس یهود، امسال با عید قربان مسلمانان همزمان شده بود و این امر موجب حساسیت بیش از حد مسلمانان گردید.

در گذشته، اسرائیل به زائران یهودی اجازه نمی داد که در اعیاد مسلمانان وارد تپه معبد مقدس شوند و اردن در سخنان توبیخ آمیز خود میگوید که زیارت امسال یهودیان همزمان با عید قربان، تغییر وضع موجود بوده که اردن و مسلمانان نمی توانند با آن کنار آیند.