اردن سخنان یک وزیر اسرائیلی را که خواهان نمازگزاری یهودیان در تپه مقدس است شدیدا نکوهش کرد

گیلعاد اردان وزیر امنیت داخلی اسرائیل (وسط) هنگام بازدید از دیوار ندبه که مسجد الاقصی به روی تپه مجاور آن برپا شده است

دولت اردن از سخنان وزیر امنیت داخلی اسرائیل به شدت انتقاد کرد که گفته بود زمان آن است که به یهودیان نیز اجازه داده شود که در صحن بیرونی مسجد الاقصی و عمر که به روی ویرانه های بیت المقدس یهود بنا شده، به یهودیان نیز اجازه ادای نماز داده شود. دولت اردن در بیانیه خود اعلام داشت که چنین سخنانی با قوانین اسلامی مغایرت دارد و نشان آن است که حکومت اسرائیل می خواهد وضع قانونی در مسجد الاقصی را تغییر دهد.

در حال حاضر دولت اسرائیل به یهودیان باورمند، در شمار بسیار معدود، اجازه می دهد که به صورت گروهی از محوطه بیرونی مساجد عبور کنند. ولی آن ها حق ندارند به یاد بیت المقدس یهود که در دوران باستانی در آن مکان برقرار بوده، نماز بخوانند.

روز یکشنبه (سه روز پیش) که با یادروز ویرانی بیت المقدس یهود و عید قربان مسلمانان همزمان شده بود، شمار زیادی مسلمانان به گروه های یهودی حمله برده و می کوشیدند از عبور آن ها از محوطه بیرونی جلوگیری کنند. این رفتار، درگیری خشونت باری را بین آنان و نیروهای امنیتی به وجود آورد و چندین نفر به طور سطحی زخمی شدند.

دولت اردن که طبق پیمان صلح با اسرائیل، سمت متولی مسجد الاقصی را به عهده دارد به گفته های وزیر اسرائیلی به شدت اعتراض کرد و وزیر خارجه اردن با فرستادن اعتراض نامه ای به اسرائیل تاکید کرد که مسلمانان با هیچگونه تغییری در وضع اماکن مقدس خود کنار نخواهند آمد.

گیلعاد اردن وزیر امنیت داخلی، در سخنان خود گفته بود: «این که دولت اسرائیل به یهودیان اجازه نمی دهد آزادانه از مکان ویران شده بیت المقدس یهود دیدن کنند، ظلم و تبعیضی است که باید به آن پایان داده شود».

اکنون مدتی است که دولت اردن روابط خود با اسرائیل را دچار تنش ساخته و در مورد چندین مساله با این کشور به درگیری روی آورده است. اردن هم اکنون با مشکل افزایش تعصب گرایی اسلامی روبروست است و می گوید که حکومت اسلامی ایران نیز عملیات تخریبی خود در آن کشور را گسترش بخشیده است.

یک دیدگاه

  1. آیا براستی آنھا از نیایش کردن یهودیان در تپه سرخ در ھراس اند؟! ?۰ ھمین امشب دُعایی میکنم که خداوند دشمنانِ اسرائیل را به سزای پلیدیھایشان برساند۰ شاید براستی که توان نیایش آن چنان شد۰

Comments are closed.