اردوغان فاش ساخت که نمایندگان امنیتی اسرائیل و ترکیه مشغول گفتگو برای بهبود مناسبات هستند

رجب طیب اردوغان که از هنگام تسلط بر قدرت در ترکیه، مناسبات بسیار دوستانه آن کشور با اسرائیل را به پایین ترین سطح رسانده است، اکنون می گوید که مایل است مناسبات کشورش با اسرائیل را بهبود بخشد.

اردوغان که امروز (آدینه) در پایان آئین نماز جمعه با خبرنگاران سخن می گفت، از  جمله اظهار داشت که خواهان برقراری روابط دوستانه تری با اسرائیل می باشد.

رهبر ترکیه در سال های اخیر، با ابراز حمایت علنی از گروه تروریستی حماس در غزه، یک ستیز علنی علیه اسرائیل به وجود آورده بود که حتی موجب گردیده درجه روابط دیپلماتیک بین دو کشور به سطح کاردار تنزل کند.

اردوغان در ادامه سخنانش فاش ساخت که اکنون مدتی است تماس های محرمانه بین دو کشور از طریق نمایندگان امور امنیتی جریان دارد. ولی درباره جزئیات آن توضیحی نداد.

ترکیه، تا پیش از به قدرت رسیدن اردوغان مناسبات نظامی و امنیتی بسیار گسترده ای با اسرائیل داشت که در زمینه مناسبات اسرائیل با کشورهای جهان بی نظیر بود. ولی از ده سال پیش که موج اسلامگرایی در ترکیه تقویت گردید، اسرائیل در همکاری های نظامی با ترکیه جانب احتیاط در پیش گرفت که بتدریج متوقف شد.

ترکیه نخستین کشور اسلامی منطقه بود که از همان نخستین سال های برپایی دوباره کشور اسرائیل، این کوشر را به رسمیت شناخت و همکاری های گسترده ای را آغاز کرد.

اوج فعالیت ضد اسرائیلی اردوغان هنگامی بود که به هدف خنثی کردن محاصره دریایی – زمینی اسرائیل علیه گروه تروریستی حماس در غزه، با ارسال یک کشتی به بهانه فرستادن آذوقه برای فلسطینیان کوشید این محاصره را در هم شکند، که اسرائیل این تلاش را باقطعانه خنثی کرد.

اردوعان در ادامه گفتگو با خبرنگاران، افزود: «ما با سران اسرائیل مشکلاتی داریم و اگر این مسائل نبود، روابطمان می توانست بسیار متفاوت باشد».

او به عنوان یکی از مشکلات اصلی گفت: «به طور مثال، سیاست اسرائیل در برابر فلسطینیان، برای ما قابل قبول نیست».

اردوغان این نکته را پنهان می دارد که حمایتش از حماس، در واقع پشتیبانی از گروهی است که هدف نهایی اش، انهدام اسرائیل از طریق عملیات تعرضی و مسلحانه می باشد.

محاصره دریایی و زمینی غزه از آن رو آغاز شد که حماس با انجام یک کودتای نظامی، حکومت خودگردان فلسطینی را از غزه بیرون کرد و با حکومت ایران دست همکاری داد و غزه را به کانون ترور اسلامی و حملات موشکی علیه اسرایئل مبدل ساخت.

اردوغان تاکید کرد که از دیدگاه او، شیوه رفتاری اسرائیل با فلسطینیان را خط قرمز ترکیه در روابط با اسرائیل می داند.

رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه در سال های اخیر با اکثر کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده وارد کشمکش شده و کوشیده است به روسیه نزدیک شود. روابط اردوغان با حکومت ایران نیز گاهی دوستانه، و زمانی خصمانه می باشد.