ارزیابی آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال درباره سفر نتانیاهو به فرانسه و تبعات آن برای رژیم اسلامی