ارزیابی: اعتراض و اغتشاش در لبنان، ممکن است موجب تقویت حکومت ایران و حزب الله گردد


به دنبال اعلام کناره گیری دولت سعد حریری در لبنان، و شدت گیری آشوب های خیابانی، در محافل سیاسی این نگرانی عنوان می شود که ممکن است لبنان دوباره درگیر یک جنگ داخلی خونین گردد که حزب الله به دستور حکومت ایران، در آن نقش اساسی ایفا کند و قدرت را در سراسر آن کشور به دست گیرد.

با این همه، برخی آشنایان امور لبنان بر این باورند که حزب الله، به دستور حکومت ایران، مایل نیست در خط مقدم امور قرار گیرد و رسما و علنا بر لبنان مسلط گردد و مسؤولیت پذیر باشد، بلکه ترجیح می دهد افرادی که فرمانبردار حزب الله باشند، ظاهرا پست های دولتی و مدیریت کشور را به عهده داشته باشند و به اجرای سیاست های دیکته شده از جانب حکومت ایران بپردازند.

محافل نظامی در اسرائیل نیز می گویند که حتی اگر جنگ داخلی در لبنان از سر گرفته شود و حزب الله با اسلحه گرم علیه مخالفان خود وارد صحنه گردد، هنوز این احتمال وجود دارد که به دستور حکومت ایران، در صدد دست اندازی علیه اسرائیل برآید. آن ها می گویند که حزب الله به عنوان بازوی عملیاتی رژیم ایران، در لبنان رفتار می کند و در همان حال که برای تثبیت قدرت خود، با مردم آن کشور درگیر باشد، قادر است به حملات موشکی علیه اسرائیل نیز روی آورد.

جنگ داخلی در لبنان، پیشینۀ تاریخی طولانی دارد و بارها آن کشور را دچار آشوب ساخته و ممکن است دوباره در راه باشد.

بافت قومی و دینی در لبنان، بروز درگیری بین گروه های مختلف بر سر قدرت را در هر فرصتی امکان پذیر می سازد. در واقع، لبنان پناهگاه اقلیت هایی است که به هر یک سهمی در حکومت داده شده است. مسیحیان مارونی، تا پیش از جنگ جهانی دوم، قدرت اصلی در لبنان بودند. همچنین دروزی ها در لبنان از حمایت لازم برخوردار می شدند. ولی از آن پس، بر شمار مسلمانان اهل تسنن افزوده شده و بسیاری از مسیحیان مارونی از آن سرزمین مهاجرت کردند.

آن چه که بافت سیاسی و اجتماعی لبنان را دچار دگرگونی کرد، افزایش جمعیت مسلمانان شیعه، و در کنار آن، استقرار شمار زیادی از پناهندگان فلسطینی در آن سرزمین بود.

ورود رژیم ایران به صحنه سیاسی لبنان، این بافت حساس جمعیتی را سخت به خطر انداخت. در حال حاضر، شیعیان بزرگ ترین جمعیت لبنان و بیش از یک سوم از اهالی آن را تشکیل می دهند. میلیاردها دلاری که حکومت اسلامی ایران در بین مردم لبنان هزینه کرده، چنان قدرتی برای حزب الله به وجود آورده که بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی، عملا فرمانبرداران آن گروه شده اند و نقش مزدوران حکومت ایران را ایفا می کنند.

به گفته تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، در مجموع، دولت اورشلیم باید به سختی نگران رویدادهای لبنان و آینده آن کشور باشد.

حرب الله با برخورداری از کمک های مالی بی دریغ حکومت ایران، عملا به صورت یک ارتش نیرومند درآمده است