ارزیابی اقتصادی “همدلی”: «در سال خورشیدی آینده یک چهارم دیگر از قدرت خرید مردم کم می شود» 

روزنامه همدلی در ارتباط با تورم روز افزون در ایران نوشت : قدرت خرید مردم در ایران در سال آینده ۲۵درصد کاهش می‌یابد

روزنامه همدلی باانتشار  رقم تورم اقتصادی در ایران که در سال جاری  به ۴۰ درصد رسیده است، و پیش‌بینی اینکه تورم سال آینده نیز احتمالا معادل۴۰ درصد خواهد بود، اعلام کرد که قدرت خرید مردم در سال آینده ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

روزنامه همدلی، نوشته که اگر اتفاق جدیدی در حوزه‌های تصمیم‌گیری‌ها رخ ندهد، بیشتر حقوق‌بگیران در سال آینده تقریبا ۲۵ درصد از قدرت خرید متعارف خود را از دست خواهند داد.

این روزنامه داخلی ایران نوشته:   محرک‌های تورمی که عمدتا در تغییر و نوسان نرخ انرژی ممکن است اتفاق بیفتد مانند؛ تغییر قیمت گازوئیل، ممکن است تبعات پیش‌بینی نشده‌ای در سطح نرخ‌ها پیش بیاید و تصویر متفاوتی از اقتصاد خانوار ترسیم کند.

این روزنامه ایرانی با اشاره به  ادامه “خروج درآمدهای نفتی” از دسترس اقتصاد ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا رخ داده  نوشته که این امر موجب تکیه دولت بر “مالیات” برای تامین منابع درآمدی است به گونه‌ای که میزان مالیات در بودجه سال آینده ایران، دقیقا ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که فعالیت‌های وارداتی و صادراتی ایران در پی این تحریم ها کاهش یافته و از سوی دیگر بخش‌های صنعتی، هر گاه که اقتصاد کشور از دسترسی به درآمدهای نفتی محروم می‌شود، با تنش‌هایی روبه‌رو می‌شوند. به گونه‌ای که ممکن است مانع از توسعه کیفی و کمی صنایع شود.