ارزیابی: اوضاع در نوار غزه بسیار وخیم است و حماس و جهاد ممکن است تعرض علیه اسرائیل را از سر گیرند

کارشناسان امور امنیتی در اسرائیل احتمال می دهند که به زودی یک موج جدید عملیات مسلحانه و تروریستی از نوار غزه علیه اسرائیل به راه افتد. آن ها می گویند که این حادثه احتمالی، عوامل بسیاری دارد که اسرائیل باید نسبت به آن ها هشیار باشد و به تدابیر لازم دست بزند.

در دو سال گذشته سرکردگان حماس و جهاد اسلامی در غزه، با اجرای یک رشته اقدامات تعرضی و خشونت بار، کوشیدند خواسته ها و انتظارات خود را بر اسرائیل بقبولانند، ولی با شکست کامل روبرو شدند و اکنون ممکن است رشته تعرض های مشابهی را از نو به راه اندازند.

بزرگترین خواست فلسطینی ها که از هنگام به روز کار آمدن حماس در پانزده سال پیش، برای رسیدن به آن تلاش می کنند، برچیده شدن محاصره دریایی و زمینی از جانب اسرائیل علیه غزه است.

هدف از این محاصره، جلوگیری از ورود جنگ افزار و عناصر تروریستی به غزه است که مبادا آن سرزمین را به کانون ترور و تعرض علیه اسرائیل مبدل سازد.

ولی علیرغم این تلاش اسرائیل، سازمان های ترور فلسطینی با حفر تونل ها متعدد در خط مرزی غزه با مصر توانستند مقادیر زیادی اسلحه وارد غزه کنند و عوامل تروریستی نیز وارد آن سرزمین شدند. در طول این سال ها، حماس و جهاد به ساخت موشک و جنگ افزارهای دیگر ادامه داده و مرتبا وسایل پیشرفته تری ساخته اند.

آگاهان می گویند که ادامه شیوع کورونا در غزه، بحران شدید کسب و کار، توقف عملیات ساختمانی و قطع کمک های مالی قطر به آن ناحیه، وضع را به وخیرترین حد خود رسانده و ممکن است حاکمان غزه بحران تازه ای به راه اندازند تا خشم فلسطینیان را متوجه اسرائیل سازند.

قطر در دو سال گذشته حدود دویست میلیون دلار پول نقد وارد غزه کرده که بی تردید بخش عمده ای از آن، به جای آن که به رفاه مردم محروم فلسطینی برسد، از جانب سازمان های ترور برای ساخت جنگ افزار و وسایل تهاجمی علیه اسرائیل هزینه شده است.

همچنین، بیماری کورونا در غزه در سطح نگران کننده ای شیوع یافته و حماس بودجه کافی برای مبارزه با آن اختصاص نمی دهد و بیمارستان ها فاقد وسائل کافی می باشد. همچنین فقر و گرسنگی در غزه به اوج تازه ای رسیده، ولی حماس همچنان بخش اعظم تلاش های خود را به تلاش برای نابودی اسرائیل اختصاص داده است.