ارزیابی: ایالات متحده پس از خشکاندن درآمد ارز خارجی رژیم، اکنون قصد برپایی یک محور فعال نظامی دارد

منابع خبری اورشلیم می گویند که موضوع اصلی مذاکرات امروز هیات آمریکایی با نخست وزیر اسرائیل و مقامات ارشد این کشور، گفتگو درباره ایجاد هماهنگی بین اسرائیل و امیرنشین ها برای رویارویی با برنامه های تخریبی رژیم ایران در منطقه می باشد.

سیاستی که دولت پرزیدنت ترامپ در زمینه رویارویی با رژیم ایران در پیش گرفته، به فشارهای اقتصادی و مالی محدود نمی شود، بلکه هدف آن است که از یک سو با به صفر رساندن درآمدهای ارز خارجی رژیم ایران، بر توان مالی آن در ادامه فتنه گری های منطقه ای آسیب رساند و تا حدامکان آن را مختل کرد و همزمان یک اتحاد فعالی امنیتی و نظامی علیه رژیم ایران، در منطقه به وجود آورد.

یکی از اعضای مهم هیات آمریکایی که به اورشلیم آمده، رابرت اوبریان مشاور امور امنیت ملی در دولت پرزیدنت ترامپ می باشد.

در صورتی که پرزیدنت ترامپ دوباره به ریاست جمهوری برسد، این سیاست جدید، یعنی دخالت فعال در منطقه علیه حکومت ایران، ممکن است به درگیری های نظامی نیز بیانجامد.

ایالات متحده نه تنها می کوشد امیرنشین های عرب را علیه رژیم ایران متحد سازد و آن ها را به این باور برساند که قادر خواهند بود از امنیت و موجودیت خود در برابر زیاده خواهی های رژیم ایران دافع کنند،

بلکه می خواهد کشورهای دیگر منطقه را به جرگه مخالفان رژیم ایران بکشاند.

در این راستا، ایالات متحده نخست وزیر عراق را تشویق کرده مناسبات خود را با عربستان سعودی گسترش دهد تا بتواند موقعیت خود را در برابر گروه های شیعه وابسته به رژیم ایران تقویت کند.

دولت جدید بغداد می کوشد عراق را از نفوذ مخرب رژیم ایران که گروه هایی از شیعیان عراق را به مزدوری خود درآورده، برهاند و هر اندازه روابط همکاری با عربستان گسترده تر گردد، موقعیت رژیم ایران تضعیف خواهد شد.

ایالات متحده اعلام کرده که شماری از سربازان خود را از عراق فرا می خواند. رژیم ایران، طبق معمول، این تصمیم را نشان پیروزی خود میداند زیرا سپاه پاسداران تهدید کرده بود که از طریق گروه های وابسته به خود در عراق، موجب خروج سربازان آمریکایی خواهد شد. ولی ایالات متحده اعلام داشته که بنا بر ملاحظات تاکتیکی، قصد دارد بر شمار سربازان در امیرنشین ها بیافزاید تا به صورت موثرتری بتوانند علیه رژیم ایران اقدام کنند.