ارزیابی: بایدن می خواهد در خاورمیانه آرامش برقرار باشد و مشکل اتمی ایران حل شود تا با چین و روسیه به چالش بپردازد

تصمیم دولت پرزیدنت بایدن برای بازگشایی کنسولگری آن کشور در شرق اورشلیم، موجب ناخرسندی عمیق دولت اسرائیل شده است. آنتونی بلینکن این خبر را روز گذشته (سه شنبه) در دیدار با نخست وزیر اسرائیل به او اطلاع داد. ولی نتانیاهو از ابراز ناخرسندی علنی در این زمینه خودداری ورزید. به جای او، سفیر اسرائیل در ایالات متحد، گیلعاد اردان بود که امروز (چهارشنبه)، ناخرسندی عمیق اسرائیل را از این تصمیم دولت پرزیدنت بایدن بیان داشت.

این کنسولگری از هنگام جنگ شش روزه در شصت سال پیش تا آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ برقرار بود. این کنسولگری که در شرق اورشلیم قرار دارد، هم به امور اعراب کرانه باختری و هم اسرائیلیان ساکن اورشلیم رسیدگی می کرد. زیرا به طور رسمی، سفارت آمریکا در تل آویو قرار داشت. ولی پس از آن که دولت پرزیدنت ترامپ، سفارت خانه کشورش را از تل آویو به اورشلیم منتقل ساخت، این کنسولگری بسته شد و اعراب شرق اورشلیم و کرانه باختری نیز می توانستند به سفارت آمریکا در اورشلیم مراجعه کنند.

گیلعاد اردان در ابراز ناخشنودی اسرائیل از تصمیم دولت پرزیدنت بایدن گفت: اگر آمریکا این کنسولگری را در یکی از شهرهای کرانه باختری، و نه در شرق اورشلیم، برپا می ساخت، جای گله نبود. ولی سفارت آمریکا در اورشلیم در اختیار فلسطینیان شرق پایتخت نیز قرار دارد و بازگشایی کنسولگری در فاصله کمی از آن غیرضروری است.

آگاهان می گویند که هدف از این اقدام، باطل کردن تدریجی برخی اقدامات پرزیدنت ترامپ به هدف نزدیکی دوباره به فلسطینی هاست.

دیدار روز گذشته آنتونی بلینکن با محمود عباس در رام الله پس از آن صورت گرفت که حکومت خودگردان، دولت پرزیدنت ترامپ را تحریم کرده بود، زیرا همه اقدامات آن را یک سویه، و به سود اسرائیل می دانست.

اعلام کمک مالی کلان به حکومت خودگردان به  هدف آغاز بازسازی غزه، یکی از اقدامات دیگر دولت پرزیدنت بایدن برای از سرگیری دوستی با فلسطینیان نمی باشد.

کارشناسان اسرائیلی ارزیابی می کنند که نزاع فلسطینیان با اسرائیل، به هیچ وجه در اولویت سیاست خارجی دولت پرزیدنت بایدن قرار ندارد، بلکه این اولویت، متوجه چین و روسیه می باشد که رقیبان خطرناک آمریکا در جهان محسوب می شوند.

ولی حل نزاع فلسطینی – اسرائیلی از این نظر اهمیت دارد که می توان مذاکرات اتمی با ایران را نیز پیش برد و آرامشی در خاورمیانه ایجاد کرد تا آمریکا به صورت موثرتری بتواند با روسیه و چین وارد چالش شود