ارزیابی: با تصویب قانون ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی، ایران از مسابقات جهانی محروم می شود»

آشنایان امور ورزشی ایران بر این باورند که اگر لایحه ممنوعیت حضور ورزشکاران ایران در رویارویی با رقیبان اسرائیلی، در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد، این اقدام ممکن است پایان عمر حضور ایران در مسابقات ورزشی بین المللی باشد.

در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس دهم که دوران خدمت آنها به زودی به پایان می رسد، دو قوریتِ لایحه ای را تصویب کردند که هدف آشکار آن ابراز تنفر نسبت به اسرائیل و خصومت نسبت به این کشور است و در ماه یازده آن گفته شده که از این پس ورزشکاران ایرانی حق ندارند در صحنه مسابقات بین المللی، با رقیب اسرائیلی زور آزمایی کنند.

از آن جا که طبق قوانین بین المللی، دخالت دادن ملاحظات سیاسی در مسابقات ورزشی ممنوع است، اگر این لایحه به صورت قانون در آید، ایران از همه فدراسیون های بین المللی ورزش اخراج خواهد شد.

یک عضو کمیسیون امور ورزشی مجلس شورای اسلامی، به نام محمد عزیزی در واکنش به این احتمال گفت: «چه ایرادی دارد که ورزش ایران، در مبارزه علیه اسرائیل و موجودیت رژیم صهیونیستی تعلیق شود؟

او گفت: خصومت با اسرائیل یک اصل اعتقادی رژیم ایران است و افزود: «ما که نمی توانیم از اصول اعتقادی خود عدول کنیم»

برخی کاربران در واکنش به این تلاش ضد ایرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته اند که هدف نهایی رژیم آن است که ضربه نهایی مرگ را بر رشته های ورزشی ایران وارد کند و مردم را از این سرگرمی که اهمیت ملی و بین المللی دارد باز دارد و در مقابل، فعالیت های مذهبی را گسترش بخشد.

نمایندگان مجلس که این طرح را تنظیم کرده اند، به خطرات آن به خوبی وقوف دارند و حتی در بند یازده به آن اشاره کرده اند.

علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که این لایحه را برای کمیسیون امنیت ملی در مجلس فرستاده است که هرچه زودتر آن را بررسی کند، تا بتوان در نزدیکترین جلسه مجلس، یعنی یک شنبه آینده آن را در جلسه علنی مطرح ساخت.

وزارت خارجه ایالات متحده، در یک پیام توییتری نوشته است که اگر چنین قانونی به تصویب برسد، ممکن است ایران را از همه رقابت های ورزشی بین المللی محروم سازد و از جمله آن که ورزشکاران ایرانی نتوانند سال آینده در بازی های المپیک حضور یابند.