ارزیابی: حماس تا دو روز دیگر هوا کردن بادبادک های آتشزا به سوی اسرائیل را متوقف می کند

با آن که برخی رسانه های عربی نوشته بودند که: گروه حماس در غزه، از بیم حمله نظامی اسرائیل، دستور داده که هوا کردن بادبادک های آتشزا متوقف شود، روز گذشته (چهارشنبه) دوباره بیش از ده بادبادک آتشزا در داخل اسرائیل به زمین نشست و برخی از آن ها موجب بروز حریق شد و خساراتی وارد آورد. ولی همان رسانه های امروز نوشتند که: حماس تقاضای دو روز فرصت کرد تا این گونه تعرض علیه اسرائیل را به کلی متوقف سازد.

محافل امنیتی در اسرائیل ارزیابی کردند که علیرغم سخنان ضد و نقیضی که در این رابطه انتشار یافته، حماس خواهان قطع این شیوه تعرضی می باشد و نمی خواهد اسرائیل را به جنگ بکشاند، زیرا می داند که ممکن است خود نابود شود.

سازمان ملل و دولت مصر و کشورهای دیگر، حماس را زیر فشار سنگین گذاشته اند که به این شیوه تعرضی پایان دهد. در حالی که کویت ماه گذشته از سازمان ملل خواسته بود که یک نیروی نظامی به خط غزه بفرستد، که از فلسطینیان در برابر ارتش اسرائیل حفاظت کند، یک بار دیگر معلوم شد که اسرائیل است که باید از ادامه تعرض فلسطینی مصون نگاه داشته شود.

برخی آشنایان امور امنیتی در اسرائیل ابراز تردید می کنند که حماس و گروه جهاد اسلامی که از جانب رژیم ایران هدایت می شود، از تعرض دست بردارند و منطقه آرام گیرد. آن ها استدلال می کنند که حماس از حملات موشکی علیه اسرائیل سودی کسب نکرد، و همچنین در حفر تونل های تهاجمی علیه اسرائیل شکست خورد و چندین هفته تظاهرات خونین در خط مرزی با اسرائیل بی نتیجه ماند و اکنون اگر حملات بادبادکی را نیز متوقف سازد، باید به مردم غزه حساب تحویل دهد و بگوید که جمع کل این تعرضات که هزینه انسانی و مالی سنگینی داشته، چه سودی حاصل کرده است؟

بر اساس این استدلال، برخی تحلیلگران می گویند که: حماس بالاخره موجب بروز جنگ خواهد شد و اسرائیل را به میدان نبرد خواهد کشاند.

رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی اسرائیل در روزهای اخیر گفته اند که: اگر جنگی رخ دهد، این بار واکنش نظامی اسرائیل بسیار کوبنده تر از نبردهای پیشین خواهد بود.