ارزیابی: حکومت ایران در متهم ساختن اسرائیل به مسئولیت انفجار نطنز، بسیار احتیاط آمیز رفتار می کند

در کنار گزارش نیویورک تایمز و رسانه های دیگر در مورد آن که ممکن است برنامه های رژیم ایران برای به کار انداختن نسل های جدید سانتریفوژ تا مدت دو سال به تعویق افتد، برخی کارشناسان امور جنگ سایبری نیز می گویند که رژیم ایران با وقوع انفجار در نطنز متحمل ضربات سنگین شده و دریافته است که تا چه حد آسیب پذیر است.

فرماندهان سپاه پاسداران در سال های اخیر مرتبا ادعا کرده اند که قادرند اسرائیل را به آسانی نابود کنند و دو هزار هدف حساس آمریکایی را در سراسر جهان شناسایی کرده اند که می توانند در ظرف دو روز آن ها را نابود سازند، ولی اکنون در برابر وقوع انفجار در نطنز، مهر سکوت بر لب زده اند و از بیان هرگونه تهدیدی علیه اسرائیل یا آمریکا خودداری می ورزند، زیرا می دانند که این بار، هرگونه رجزخوانی آن ها ممکن است بهانه ای به دست اسرائیل یا آمریکا بدهد که ضربه نظامی کوبنده ای را بر آنان وارد سازند.

تنها واکنش رسمی از جانب رژیم، اظهارات عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه بود که گفت رژیم مشغول بررسی این نکته است که آیا انفجار نطنز عمدی بوده و نقش احتمالی اسرائیل در آن چه می تواند باشد.

موسوی در تلاش برای آن که سخنانش به تهدید جنگی تعبیر نشود، افزوده گفت: “اسرائیل می خواهد در هر مورد و حادثه ای خود را قاطی سازد، ولی ما درباره نقش آن، اطمینانی نداریم”.

از دیدگاه برخی تحلیلگران، این سخنان احتیاط آمیز، نشان احتیاط و بیم رژیم ایران از یک درگیری جنگی، در شرایطی است که ایالات متحده برای تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت می کوشد که به موجب آن، تحریم تسلیحاتی علیه رژیم ایران برای مدت نامحدود ادامه خواهد یافت.

همچنین ویروس کورونا و بحران اقتصادی در ایران، ممکن است باعث خیزش عمومی مردم و به خطر انداختن موقعیت رژیم باشد و بنابراین، آن ها باید مواظب باشند یک بحران جنگی تازه به وجود نیاورند – وگرنه، سقوط آن ها حتمی خواهد شد.

برخی تحلیلگران دیگر احتمال می دهند که رژیم، بی آن که موجب سوء ظن اسرائیل یا آمریکا گردد، وارد آوردن ضرباتی را برنامه ریزی می کند، ولی احتمال اجرای آن بسیار ضعیف است.

تنها امید رژیم ایران علیه اسرائیل، می تواند حزب الله لبنان و یا گروه های تروریستی حماس و جهاد اسلامی باشد. ولی حزب الله با بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان دست و پنجه نرم می کند و جرات تعرض علیه اسرائیل را ندارد. همچنین، حماس و جهاد اسلامی با ویروس کورونا در غزه و بحران شدید مالی روبرو هستند و قدرت عملیاتی آن ها به حداقل رسیده است و چند موشکی هم که در روزهای گذشته شلیک کردند، با واکنش کوبنده اسرائیل روبرو شد.

دو کارشناس جنگ سایبری نیز به روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفتند که رژیم ایران در جریان انفجار در نطنز یک بار دیگر متحمل ضربه سایبری شده است و ضعف شدید خود را آشکار ساخته است.

ژنرال نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل یارون روزن که در گذشته فرمانده واحد سایبری ارتش اسرائیل بوده و اکنون ریاست یک کمپانی سایبری بسیار موفق را به عهده دارد، و در کنار او یک افسر رکن اطلاعات ارتش آمریکا در امور سایبری به نام جف باردین گفتند که ضربات سایبری بر حکومت ایران بسیار دردناک بوده است.