ارزیابی: «دوران طلایی ترامپ برای اسرائیل به پایان رسید. دوران بایدن خرسندی نمی آورد»

در اسرائیل همگان در انتظار آن هستند که ببینند آمدن دولت جو بایدن چه تغییراتی در سیاست دولت آمریکا نسبت به خاورمیانه به وجود خواهد آورد.

بی تردید، یکی از این تغییرات، دگرگون شدن سیاست دولت آمریکا در قبال نزاع فلسطینیان با اسرائیل خواهد بود. ولی ممکن است این سیاست، بر ادامه روند عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل نیز تاثیر گذار باشد.

در کنار آن، سیاستی که دولت آینده ایالات متحده در برابر رژیم ایران در پیش خواهد گرفت، ممکن است خاورمیانه را به تکان درآورد. البته هم جو بایدن و هم آنتونی بلینکس وزیر خارجه جدید آمریکا در سخنان روزهای اخیر خود گفته اند که باید در برجام تغییرات اساسی داده شود و مسائل موشکی و دخالت های ایران در کشورهای همسایه نیز مورد بحث قرار گیرد. و همچنین مسلم آن است که بایدن ممکن است برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره، یک رشته امتیازات مالی و اقتصادی به رژیم بدهد که مانند اکسیژن برای حکومتی خواهد بود که در حال خفگی قرار گرفته است.

به گفته برخی تحلیلگران، سیاست های پرزیدنت ترامپ در مقابله با رژیم ایران و در پیش گرفتن فشار حداکثری، یکی از انگیزه های قوی برای چهار کشور عربی در راستای عادی سازی روابط با اسرائیل بود.

پرزیدنت ترامپ این سیاست را در مسیر برپایی یک جبهه مقاومت در برابر زیاده خواهی های رژیم ایران در پیش گرفته بود. ولی اکنون ممکن است دولت بایدن، سیاست آمریکا را از “فشار حداکثری علیه رژیم ایران” به اعطای امتیازات مالی و اقتصادی مبدل سازد و به عنوان مثال به رژیم ایران امکان دهد  بخشی از نفت خود را به کشورهای جهان صادر کند. چنین درآمدی، حتی اگر کلان نباشد، یک کمک عمده برای جلوگیری از ورشکستگی مطلق رژیم خواهد بود.

در مورد مساله فلسطینی ها، سیاست پرزیدنت طراح آن بود که خود دو طرفِ اسرائیلی و فلسطینی باید به گفتگو بپردازند و به توافق برسند او گفته بود که ایالات متحده از هر توافقی که طرفین به صورت آزاد، به آن برسند مورد قبول دولت واشنگتن قرار می گیرد. ولی اکنون وزیر خارجه آینده آمریکا می گوید که اسرائیل باید تفاهم بیشتری نسبت به فلسطینیان نشان دهد و از سیاست “دو کشور برای دو ملت” پیروی کند.

بسیاری از اسرائیلیان بر این باورند که برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل، امنیت این کشور را به شدت به خطر می اندازد و ممکن است به پایگاهی برای رخنه یابی رژیم ایران مبدل گردد و گروه های افراط گرای فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی که از نابودی اسرائیل سخن می گویند بر قدرت مسلط شوند.

در مجموع می توان گفت که دولت اسرائیل و بسیاری از محافل سیاسی این کشور، به روی کار آمده دولت جو بایدن را با نگرانی دنبال می کنند و از این که دوران ترامپ به پایان رسیده، علنا ابراز تاسف می کنند.