ارزیابی رادیو پیام اسرائیل: مراکش ممکن است یکی از کشورهای پیشگام عرب در آشتی با اسرائیل باشد

سران ایالات متحده با خرسندی گفتند که انتظار می رود در آینده نزدیک شمار بیشتری از امیر نشین های عرب حوزه خلیج فارس به امارات عربی متحده بپیوندند و برقراری روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل را اعلام کنند.

در اسرائیل نیز ارزیابی می شود که امیرنشین بحرین دومین کشور حوزه جنوبی خلیج فارس می باشد که به طور رسمی با اسرائیل روابط سیاسی برقرار خواهد ساخت.

امیر بحرین، نخستین سیاستمدار کشورهای عرب بود که برقراری مناسبات بین امارات و اسرائیل را شادباش گفت. بحرین از دیرباز درهای خود را به روی بازرگانان یهودی گشوده و یک جامعه یهودی در آن جزیره به وجود آمده است

حاکم بخرین نخستین سیاستمدار عرب بود که به امارات عربی متحده شادباش گفت

حتی گفته می شود که عربستان سعودی در انتظار است که با بررسی پیامد اقدامات امارات و بحرین، به سوی دوستی با اسرائیل گام گذارد.

در دو روز اخیر، دولت بحرین هدف توهین آمیزترین حملات لفظی از جانب مقامات رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران قرار گرفته است. آنان در این فرصت شاه فقید ایران را متهم می سازند که با واگذاری بحرین به اعراب، به مصالح ملی ایران خیانت کرد – و این در حالی که شاه فقید با صرفنظر کردن از بحرین که هیچ دستاوردی برای ایران نداشت و می توانست به کانون فتنه اعراب علیه ایران مبدل شود، توانست سه جزیره تنب و ابوموسی را به تسلط ایران در آورد که از اریش استراتژیک بسیار بالاتری برخوردار است.

ولی کارشناس رادیو پیام اسرائیل می گوید، در کنار کشورهای عرب که ممکن است با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار کنند، یک کشور به دست فراموشی سپرده شده و آن، کشور پادشاهی مراکش است که از چندین دهه پیش، مناسبات بسیار دوستانه ای با اسرائیل دارد، ولی هنوز رابطه کامل سیاسی بین طرفین برقرار نشده است.

مراکش در طول سال ها دارای یکی از بزرگترین جوامع یهودی دنیا بوده که پس از استقلال دوباره اسرائیل، بیش از نیم میلیون نفر از آنان به اسرائیل مهاجرت کردند.

یهودیان باقیمانده در مراکش از امنیت کامل برخوردار هستند و دولت مراکش به دارندگان گذرنامه اسرائیلی اجازه می دهد به آن کشور سفر کنند و هر سال ده ها هزار نفر گردشگر اسرائیلی رهسپار مراکش می شوند.

علاوه بر این، اسرائیل و ایالات متحده از حق حاکمیت مراکش بر صحرای غربی، در نزاع آن کشور با الجزایر جانبداری می کنند و این امر می تواند عامل دیگری برای تشویق مراکش به علنی ساختن روابط دوستانه با اسرائیل گردد.