ارزیابی: رزمایش هفته پیش ارتش اسرائیل نشان داد که رژیم ایران و حزب الله را بزرگترین دشمن می داند

کارشناسان امور نظامی در اسرائیل می گویند: رزمایش گسترده ای که علیرغم گسترش ویروس کورونا، هفته پیش در شمال اسرائیل برگزار شد، نشان می دهد که ارتش اسرائیل تا چه حد نسبت به احتمال تعرض مسلحانه رژیم ایران و حزب الله لبنان از خاک سوریه علیه اسرائیل هشیار است و آن را دست کم نمی گیرد.

گرچه بستر فعالیت حزب الله در جنوب لبنان است، ولی در سوریه نیز حضور گسترده دارد و به دستور حکومت ایران، می کوشد در نواحی نزدیک مرز اسرائیل مستقر شود. به موازات آن، سپاه قدس نیز همچنان در چندین نقطه از سوریه حضور نظامی دارد، و اگر در ماه های اخیر آن را گسترش نداده، دست کم، ابعاد پیشین این حضور را تا حدود زیادی حفظ می کند.

در رزمایش هفته پیش که چهار روز ادامه داشت، این ارزیابی فرضی آزمایش شد که یک جنگ ناگهانی در گیرد و هر روز بیش از یک هزار موشک و راکت و خمپاره به سوی اسرائیل شلیک شود.

کارشناسان اسرائیلی ارزیابی می کنند که حتی در شرایط کنونی در لبنان، که حزب الله به پایین درجه ترین مرحله از نفوذ و قدرت خود نزول کرده، هنوز به دستور رژیم ایران، به برنامه ریزی برای حمله ناگهانی به اسرائیل ادامه می دهد.

این گمان مطرح است که سپاه پاسداران، که مورد تنفر فزاینده مردم ایران قرار گرفته، ولی در همان حال می کوشد بر همه ارکان قدرت در ایران مسلط شود، ممکن است در صدد برآید به حزب الله دستور حمله دهد و اسرائیل را غافلگیر کند تا شاید به یک دستاورد برون مرزی نائل شود و به بهانه آن در صدد براید موقعیت خود را در داخل ایران مستحکم تر سازد.

اسرائیل در سال های اخیر بخشی از تلاش های جنگی حزب الله را افشاگری و خنثی کرده که مهمترین آن ها حفر تونل های تهاجمی از لبنان به داخل خاک اسرائیل بوده است. ولی گمان بر آن است که این تلاش همچنان ادامه دارد و دستگاه های دقیق احساس گیر اسرائیلی در طول خط مرزی با لبنان نصب شده تا هرگونه فعالیت زیرزمینی را به موقع شناسایی کند.

از هنگام تحریم چند موسسه بانکی مهم لبنان توسط ایالات متحده، با این اتهام که بازوی مالی حزب الله بوده، اوضاع اقتصادی لبنان به شدت مختل شده و تظاهرات گسترده مردمی به دنبال آورده است. این ابراز خشم، پس از انفجار بزرگ در بندر بیروت که یک سوم از پایتخت لبنان را ویران ساخت، به اوج تازه ای رسید و انفجار در یک انبار اسلحه حزب الله در جنوب لبنان را به دنبال آورد.

ولی به گفته برخی کارشناسان امور امنیتی و نظامی اسرائیل، هیچ یک از این ها موجب توقف عملیات حزب الله نگردیده و تلاش آن برای آسیب رسانی به اسرائیل همچنان ادامه دارد.

در همان حال، همانگونه که پیشتر گفته شد، حزب الله می کوشد به دستور حکومت ایران، در طول خط مرزی سوریه به اسرائیل مستقر گردد. همچنین گروه های شیعه تحت فرمان ایران با نام هایی مانند فاطمیون و زینبیون، همچنان در سوریه حضور دارند که از شمار دقیق آن ها در ماه های اخیر، خبر موثقی در دست نیست.