ارزیابی رکن اطلاعات ارتش اسرائیل که گفت رژیم ایران تا ساخت بمب اتم دو سال فاصله دارد، بازتاب گسترده یافت

ارزیابی رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل دایر بر این که رژیم ایران تا هنگام دسترسی به ساخت بمب هسته ای کمتر از دو سال فاصله دارد، در رسانه های بین المللی با واکنش گسترده ای روبرو شد.

رکن اطلاعات ارتش هر سال در چنین زمانی، گزارش جامعی را انتشار می دهد که بازتاب دهنده ارزیابی های این نهاد درباره رویدادهای امنیتی و نظامی است که اسرائیل ممکن در یک سال پیش رو با آن درگیر شود.

در ارزیابی امسال همچنین گفته شده که گرچه احتمال درگیری جنگی بین حزب الله لبنان و اسرائیل ضعیف است، ولی احتمال دارد که این سازمان، به نیابت از جانب رژیم ایران، قصد انجام حملات محدودی را داشته باشد.

زمان ارزیابی شده از جانب رکن اطلاعات، در مورد فاصله رژیم ایران با ساخت بمب هسته ای، بر این گمان استوار است که علی خامنه ای هنوز دستور ساخت بمب را نداده و رژیم ایران هنوز اورانیوم غنی شده کافی را برای ساخت یک تا دو بمب فراهم نیاورده است.

وزیر خارجه جدید ایالات متحده، آنتونی بلینکن، فاصله رژیم ایران با بمب هسته ای را کمتر از شش ماه ارزیابی کرده بود. در اسرائیل نیز برخی سیاستمدارانی که به امور اتمی ایران بسیار آشنا هستند، گفته اند که فاصله زمانی، ممکن است حدود شش ماه باشد.

گرچه از دیدگاه رکن اطلاعات، در حال حاضر فاصله حدود دو سال است، ولی رژیم ایران می تواند با به کارگیری امکانات تازه تر، از جمله سانتریفیوژهای نسل جدید، این زمان را کوتاه تر سازد. در گزارش تاکید شده که اگر رژیم ایران همه توانایی های خود را به کار گیرد، می تواند فاصله زمانی تا ساخت نخستین بمب را به چهار ماه کاهش دهد.

گزارشگران سازمان ملل هفته پیش فاش ساخته بودند که همکاری های اتمی و موشکی بین رژیم ایران و کره شمالی دوباره از ابعاد گسترده از سر گرفته شده است. بنابراین، رژیم  می تواند مدت زمان لازم برای ساخت بمب هسته ای را کوتاه تر سازد.

در عین حال، در گزارش سالانه ارزیابی شده که رژیم اسلامی هنوز چاشنی انفجاری را به طور کامل به دست نیاورده و همچنین کلاهک موشک برای نصب بمب در داخل آن ساخته نشده و کل این مراحل ممکن است تا دو سال به درازا بکشد.

این واقعیت که آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات تهدید کرد که اگر کشورهای دیگر بخواهند به گفته او ما  را “اذیت” کنند، به ساخت بمب هسته ای روی خواهیم آورد، نیت واقعی رژیم را در ادامه برنامه های پرهزینه اتمی آشکارتر می سازد و زنگ خطر را با قدرت بیشتری به صدا در می آورد.

گزارش سالیانه رکن اطلاعات ستاد ارتش، در اسرائیل با اهمیت بسیار تلقی می شود و معمولا ارتش و دولت بر اساس آن به برنامه ریزی دفاعی کشور در سال پیش رو می پردازند.

در این گزارش، علاوه بر امور اتمی ایران، به فعالیت های نظامی و سیاسی دیگر آن در خاورمیانه، به ویژه در سوریه، لبنان، عراق و یمن به تفصیل اشاره شده است. در مورد حزب الله لبنان ارزیابی گردیده که این گروه خواهان یک رویارویی گسترده جنگی با اسرائیل نیست، ولی ممکن است به تعرض های محدودی دست بزند، تا به گفتۀ سرکردگان آن “توازن بازدارندگی در برابر اسرائیل” همچنان حفظ شود.

کارشناسان امور امنیتی اسرائیل می گویند که برای نخستین بمب، رژیم ایران به حدود چهل کیلوگرم اورانیومی نیاز دارد که به غلظت هشتاد و نود درصدی رسیده باشد.