ارزیابی: صبر روسیه نیز در سرکشی برجامی رژیم ایران رو به پایان است: «هرچه زودتر به برجام باز گردید»

دولت روسیه نیز رسما به گروه کشورهای غربی پیوست که خواهان بازگشت هرچه زودتر رژیم ایران به مذاکرات برجامی هستند. تا کنون نماینده روسیه در گفتگوهای وین، معمولا ابراز خوش بینی می کند که توافق نزدیک است و می گفت که در آن مرحله شش گانه نخستین، پیشرفت های قابل ملاحظه ای به دست آمده بود که امکان رسیدن به توافق نهایی را بسیار تقویت می کرد.

ولی با گذشت سه ماه از آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی و در همان حال که حسین امیرعبداللهیان همچنان وعده می دهد که ایران بزودی به گفتگوهای برجامی باز خواهد گشت، اکنون کاسه صبر دولت مسکو نیر لبریز شده و نماینده روسیه در مذاکرات وین، به صراحت از رژیم یاران خواستار گردید از وقت کشی دست بردارد و به گفتگوها باز گردد.

او برای ایجاد توازن بین تهران و واشنگتن، از دولت آمریکا نیز خواستار شد گشادگی بیشتری نسبت به ایران نشان دهد.

آگاهان می گویند از مجموعه گفتگوهایی که امیرعبداللهیان در روزهای اخیر در مقر سازمان ملل در نیویورک با وزیران خارجه چند کشور داشته چنین برداشت می شود که دولت رئیسی اشتیاق چندانی به ادامه مذاکرات نشان نمی دهد و می خواهد بازگشت به گفتگوها را تا آن جا که ممکن است به عقب اندازد.

این احتمال مطرح است که رژیم ایران هم اکنون با شتاب بسیار در حال پیشرفت دادن برنامه های اتمی خویش، به دور از چشم بازرسان آژانس بین المللی و دوربین های نظارتی است و می خواهد پیش از بازگشت به مذاکرات، دنیا را غافلگیر کند تا بتواند از نقطه قدرت به گفتگوها باز گردد و بتواند امتیازات بیشتری به دست آورد.

اکنون بیش از سه ماه است که بازرسان بین المللی از نظارت بر فعالیت های اتمی رژیم ایران محروم شده اند و دوربین های مدار بسته نیز، گرچه همچنان کار می کند، ولی فیلم های آن ها از دید بازرسان دور است. در چنین موقعیتی، رژیم می تواند بازمانده تعهدات خود در چارچوب برجام را زیر پا گذارد و هر چه زودتر به نقطه “گریز اتمی” برسد.

وزیر خارجه رژیم، حسین امیرعبداللهیان، شب گذشته (شنبه) در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا گفت: رژیم ایران آماده است به زودی به مذاکرات برجامی در وین باز گردد. او تاریخی در این زمینه مشخص نساخت و حتی نگفت که آیا منظورش روزهای آینده، هفته های آینده و یا ماه های آینده است.

وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران، در توضیح این که “به زودی” چه بازه زمانی را شامل می گردد گفت: «تفاوت :بزودی” ایرانی با بزودی غربی بسیار زیاد است ». او افزود: «منظور ما از “بزودی” آن است که وقتی برنامه های ما و بررسی ها ما به انجام برسد، و تکمیل شود، به مذاکرات باز خواهیم گشت».

امیرعبداللهیان سنگ دیگری نیز در راه بازگشت به مذاکرات برجامی انداخته و گفته است که “مذاکره نباید فقط به خاطر مذاکره انجام گیرد”. منظور وزیر خارجه جدید ایران آن است که ایالات متحده باید هرچه زودتر تحریم ها را علیه رژیم ایران بردارد.

امیرعبداللهیان همچنین گفت: در حالی که آمریکا حتی در زمان کنونی نه تنها تحریم ها را بر نمی چیند بلکه آن ها را سنگین تر می کند، چه امیدی می توان به آن کشور داشت؟

در همان حالی که امیرعبداللهیان در مذاکرات نیویورک و محمد اسلامی رئیس آژانس اتمی ایران در دیدارهایش در وین به تماس ها در این زمینه ادامه می دهند، ولی تصمیم گیری همچنان به دست علی خامنه ای است که به احتمال قوی، این ماموریت را به شورایعالی امنیت ملی می سپارد که هیچ یک از مقامات دولت رئیسی و یا حتی خود وی، اجازه تصمیم گیری و یا استقلال عمل ندارند.