ارزیابی غیر رسمی وزارت خارجه اسرائیل درباره پسا کرونا: رژیم ایران سقوط نمی کند و به بمب اتمی دست می یابد

یک رسانه اسرائیلی فاش ساخت که وزارت خارجه اسرائیل در ارزیابی دنیا پس از کورونا، بسیاری از احتمالات را مورد ارزیابی قرار داده که یکی از آن ها، امکان دستیابی حکومت ایران به بمب هسته ای، و در کنار آن، احتمال فروپاشی رژیم برخی کشورهای خاورمیانه می باشد.

به نوشته روزنامه “ییسرائل هیوم” (اسرائیل امروز)، در این سند وزارت خارجه اسرائیل ارزیابی شده که پس از کورونا، جدال بین چین و ایالات متحده بالا خواهد گرفت و دنیا با نوع جدیدی از جنگ سرد روبرو خواهد گرید که این بار جنبه اقتصادی دارد و چین خواهد کوشید با استفاده از آسیب دیدن اقتصاد ایالات متحده، بکوشد جای آن را در صحنه جهانی اشغال کند.

برخی تحلیلگران دیگر اسرائیلی ارزیابی می کنند که ویروس کورونا، به اقتصاد خود چین نیز آسیب اساسی وارد آورده و ممکن است بیش از اقتصاد هر کشور دیگری، موجب تضعیف اقتصاد چین شده باشد. این تحلیلگران می گویند که در دوران پسا کرونا، بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی ممکن است چین را ترک گوید که یک نمونه آن، تصمیم دو روز پیش دولت ژاپن برای بازگرداندن سرمایه گذاری ها از چین می باشد.

از وزارت خارجه اسرائیل خواسته شده بود که به بررسی این پرسش مهم بپردازد که دنیای پسا کرونا چه جهانی خواهد بود و جامعه بشری از نظر دیپلماتیک دچار چه تحولاتی خواهد شد.

در سند وزارت خارجه که برای مقامات داخلی تهیه گردیده و جنبه رسمی و همگانی ندارد، آینده ای نسبتا تیره و تار برای بشریت و روابط بین کشورها ارائه شده است و گمان بر آن است که کشورها در کوتاه مدت و به آسانی از کورونا بیرون نخواهند آمد.

ولی نکته خوش بینانه در این سند آن است که اسرائیل، با توجه به توان اقتصادی و قدرت علمی و پزشکی خود، ممکن است جایگاه مهمتری را در جامعه جهانی به دست آورد و موقعیت آن در میان کشورهای جهان تقویت شود و از نظر سیاسی و اقتصادی وضع بهتری در جهان داشته باشد.

در گزارش آمده است که دست کم بیست دیپلمات اسرائیلی که در کشورهای مختلف خدمت می کنند، در نگارش این سند و تعیین ارزیابی های آن نقش داشته اند.

با این همه، یک مقام وزارت خارجه تاکید کرد که این سند، جنبه پیش بینی و ارزیابی آینده را ندارد، برخی مطرح کننده برخی احتمالات می باشد. زیرا بحران کورونا هنوز به انجام نرسیده و هیچ ارزیابی نیز وجود ندارد که چه هنگام، جامعه جهانی خواهد توانست در نابودی این ویروس نفس راحتی بکشد.

در ادامه این سند غیررسمی و غیرعلنی آمده است که در میان کشورهای خاورمیانه، ممکن است کشورهایی چون مصر و اردن (که هر دو با اسرائیل پیمان صلح دارند) و برخی رژیم های خودکامه فرو ریزند و ساختارهای سیاسی متفاوتی جایگزین آن گردد.

در مورد ایران، به احتمال فروپاشی حکومت اشاره ای نشده و حتی ارزیابی گردیده که رژیم ممکن است اجرای برنامه های هسته ای خود را به پایان برساند و نخستین بمب هسته ای را بسازد.

در این سند، همچنین ابراز نگرانی گردیده که بحران اقتصادی جهانی پسا کرونا، ممکن است موجب پیدایش گروه های تروریستی جدید و یا تقویت گروه های تعصب گرای اسلامی کنونی باشد.