ارزیابی: قایق های جنگی که اخیرا به سپاه پاسداران داده شده، در افزایش توان تعرضی و پدافندی آن« کم اهمیت است»

کارشناسان امور نظامی ارزیابی می کنند که تجهیزات تازه نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در تقویت توان رزمی و تهاجمی آن تاثیر چندانی نخواهد داشت.  در گزارشی که در این هفته انتشار یافت، آمده بود که سپاه پاسداران این قدرت خود را در پایگاه دریای در بندر عباس به نمایش گذاشته است.  در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران اخیرا به ۳۴۰ قایق تندروی جدید مجهز گردیده که به روی برخی از آن ها نقطه ای برای پرواز پهپادهای جنگی تعبیه شده است.

رژیم ایران که توان ساخت رزمناو ندارد و این وسیله سنگین جنگی را نمی تواند از هیچ کشور دیگری خریداری کند، می کوشد قدرت دریایی خود را بر اساس جنگ و گریز قایق های موشک انداز استوار کند و اکنون می خواهد برخی از آن ها را به توان پرواز دادن پهپادهای نظامی مجهز سازد.

نیروی دریایی حکومت ایران دارای دو رزمناو کهنه از دوران حکومت پادشاهی  گذشته و شماری زیر دریایی خریداری شده از روسیه می باشد. قایق های تندروی سپاه پاسداران، در صورت بروز جنگ، فقط قادر خواهند بود به عملیات ایذایی دست بزنند و قدرت آسیب رسانی جدی به رزم ناوها و ناوهای هواپیما را بر نخواهند داشت.

رزم ناوهای آمریکایی به شیوه ای ساخته شده که حتی اصابت موشک به بدنه آن، موجب غرق شدن آن شناور نخواهد گردید.

اکنون رژیم می کوشد از طریق نصب پهپادهای موسوم به “انتحاری” آن ها را بر فراز شناورهای دریایی دشمن بفرستد که به روی عرشه سقوط کنند و باعث انفجار شوند.

یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران، پیشتر گفته بود که شمار دقیق قایق های تندرو که اخیرا در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته، ۴۵۰ فروند است که دویست فروند پهپاد نیز در کنار آن می باشد.

برخی سامانه های خبری امور امنیتی این آمار را جعلی می دانند و شمار شناور هایی را که در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار گرفته، بسیار کمتر ارزیابی می کنند.

یک سامانه خبری امور امنیتی می نویسد که برخی از این قایق ها به اژدرهای سبک و موشک های سبک مجهز هستند.

آگاهان امور امنیتی می گویند که قایق های تولید شده از جانب حکومت ایران، تقلیدی از شناورهای مشابه ساخت بریتانیا، چین و حتی کره شمالی می باشد.