ارزیابی: مردم لبنان خواهان صلح با اسرائیل و خلع سلاح حزب الله و مبارزه با نفوذ رژیم ایران هستند

در همان حال که بحران حکومتی و همچنین بحران اقتصادی در لبنان همچنان ادامه دارد، و حتی هر روز وخیم تر می شود، برخی سیاستمداران و یا مردم کوچه و بازار به صورت صریح تری از حضور فتنه انگیزانه رژیم ایران در کشور خود شکایت میکنند و خواهان مهار کردن حزب الله و خلع سلاح این سازمان می باشند، که عامل اصلی بحران سیاسی و اقتصادی آن کشور بوده است.

قشرهای بزرگی از مردم لبنان همچنین می گویند که کشورشان هرگز با اسرائیل اختلاف یا نزاعی نداشته و اگر امروز دو امیرنشین عرب با اسرائیل آشتی و صلح می کنند، دلیلی ندارد که لبنان از این قافله به دور باشد.

دولت کنونی در بیروت که عملا فروپاشیده، مسلما جرات نخواهد کرد در این راستا پیشگام شود و هنوز معلوم نیست چه دولت دیگری بتواند قدرت را به دست گیرد و اوضاع لبنان را سر و سامان بخشد. ولی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و همچنین ایالات متحده بر لبنان فشار می آورند حزب الله را مهار کند و راه صلح با اسرائیل را در پیش گیرد.

در رابطه با افزایش مخالفت مردم لبنان با حضور نظامی حزب الله و حکومت اسلامی ایران، ارزیابی می شود که انفجار هفته پیش در انبار بزرگ اسلحه و مهمات حزب الله در شهرکی به نام کفرقانا که در نزدیکی مرز اسرائیل قرار دارد، شایعات زیادی را به دنبال آورد و از جمله گفته شد که مخالفان حضور حزب الله در لبنان، عامل این انفجار بوده اند و وقوع این حادثه نیز نوعی عمل انتقام جویانه علیه حزب الله پس از انفجار بزرگ در بندر بیروت بود که ویرانی های بسیاری به وجود آورد.

طبق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، حضور حزب الله در جنوب لبنان و یا انبار کردن اسلحه در آن ناحیه ممنوع است. ولی حزب الله هرگز به این دستور سازمان ملل اعتنایی نکرده است.