ارزیابی: مقامات اسرائیلی از گفتگوی معاون رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل ابراز رضایت می کنند

مقامات اسرائیلی از متن گفتگویی که بین نخست وزیر این کشور و معاون ریاست جمهوری ایالات متحده انجام شد ابراز خشنودی می کنند و امیدوارند که در آینده بتوان هماهنگی های بیشتری بین دو کشور، در مورد مسائلی که به خاورمیانه مربوط می شود برقرار ساخت.

معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، خانم کامالا هریس در نخستین گفتگوی تلفنی که روز گذشته (آدینه) با بنیامین نتانیاهو انجام داد تاکید کرد که دولت جدید آمریکا نیز همچنان به حفظ امنیت و توانایی دفاعی اسرائیل تعهد دارد و از روند صلح موسوم به “پیمان اسرائیل” بین اسرائیل و کشورهای عربی جانبداری می کند.

اهمیت این سخنان در آن است که همه کشورهای عربی که در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ با اسرائیل پیمان صلح بستند، به دنبال تشویق قاطعانه ای بود که دولت واشنگتن از آنان به عمل آورد و حتی به شماری از آن کشورها امتیازاتی داد که یک مشوق اساسی محسوب می شد.

آن چه هنوز نامشخص است این امر می باشد که دولت پرزیدنت بایدن تا چه اندازه حاضر خواهد بود در برپایی جبهه پایداری منطقه ای علیه زیاده خواهی های حکومت اسلامی ایران فعال باشد.

تردیدی نیست که دولت پرزیدنت بایدن به طور جدی قصد دارد از طریق دیپلماسی، با رژیم ایران کنار آید. گرچه تجربه گذشته نشان داده که حکومت اسلامی ایران را نمی توان با ملایمت و نصیحت به راه راست هدایت کرد.

خانم کامالا هریس در گفتگو با نتانیاهو خاطر نشان ساخت که سیاست دولت جدید آمریکا نیز حمایت از این گونه دوستی هاست که به کاهش بحران در منطقه کمک می کند ادامه خواهد داد و اسرائیل می تواند از ادامه یاری دولت واشنگتن در این زمینه اطمینان داشته باشد.

آگاهان در اورشلیم گفتند که این درجه از حمایت از اهمیت بسیار برخوردار است، زیرا دولت پرزیدنت بایدن بسیاری از اقدامات انجام شده در دولت پرزیدنت ترامپ را مورد انتقادهای شدید قرار داده، ولی از این اقدام که از نظر کشورهای منطقه خاورمیانه بسیار مهم است جانبداری می کند.

این امر، به ویژه در مقایسه با سیاست دولت جدید آمریکا در قبال رژیم ایران می تواند چشمگیر باشد. دولت پرزیدنت بایدن تاکید کرده که سیاست فشار حداکثری ترامپ بی فایده بوده و باید راه دیپلماتیک را به کار برد. گذشت زمان نشان خواهد داد که این سیاست جدید در برابر رژیم ایران تا چه حد می تواند نتیجه بخش باشد.