ارزیابی: «ممکن است رژیم ایران بتواند از مرداب اقتصادی، که در ان دست و پا می زند، بیرون آید»

بهای نفت در بازار جهانی، که پس از هشدار ترامپ به سپاه پاسداران برای چند روز بالا رفت، اکنون دوباره به حداقل سقوط کرده  و گفته می شود که یک بشکه نفت ایران به نرخ ده دلار عرضه شده که تقریبا معادل هزینه استخراج آن می شود. این واقعیت، صندوق خالی رژیم ایران را خالی تر می کند، زیرا در لایحه بودجه پیش بینی شده بود که حکومت بتواند به صدور نفت ادامه دهد و پولی دریافت کند. ولی اکنون این درآمد نیز تقریبا صفر شده است و معلوم نیست ه نرخ نفت چه هنگام دوباره بالا خواهد رفت؟

کارشناسان امور اقتصادی می گویند که بهای نفت برای یک مدت طولانی همچنان در پائین ترین نرخ باقی خواهد ماند، زیرا بعید می نماید رشته های تولیدی و خدماتی که معمولا مصرف کننده سوخت فسیلی هستند، بتوانند در آینده نزدیک به روی پای خود بایستند.

به گفته کارشناسان، یکی از پیامدهای پایین ماندن بهای نفت در بازار جهانی، ایجاد رکود در بسیاری از رشته های تولیدی و مصرفی می باشد. زیرا کورونا، که هنوز نمی توان پیش بینی کرد تا چه هنگام ادامه خواهد داشت، به توان مالی همه کشورها آسیب رسانده و موجب کاهش مصرف آن ها در همه زمینه ها گردیده است.

این واقعیت، کشور ایران را همانند بسیاری دیگر از سرزمین های آسیایی و آفریقایی، و حتی در آمریکای جنوبی در بر می گیرد.

نگرانی سازمان های جهانی، پایین آمدن میزان تولیدات خوراکی و حتی فراورده های کشاورزی می باشد که گرسنگی را در جهان افزایش خواهد داد.

در چنین شرایطی، رهبران امور اقتصادی کشورها، باید بسیار سنجیده و شایسته عمل کنند تا علیرغم کاهش منابع مالی، بتوانند پول بیشتری به بازار و نهادهای تولید تزریق کنند تا هم از ابعاد بیکاری کاسته شود و هم مصرف کالا بالا رود و بتوان پائین آمدن سطح زندگی مردم را تا حدودی متوقف ساخت.

آگاهان امور ایران می گویند که در هرج و مرج کنونی در ایران، بعید است که رژیم بتواند از مردابی که در آن فرو رفته، به اسانی بیرون آید.