ارزیابی منابع آگاه خبری: سلطان نشین عُمان سومین امیرنشینی است که با اسرائیل پیمان خواهد بست

در همان حال که قرار است پیمان های دوستی بین اسرائیل با امارات عربی متحده و بحرین، فردا در واشنگتن امضا شود، منابع خبری اسرائیلی ارزیابی می کنند که سلطان نشین عمان نیز به زودی در برداشتن گام برای عادی سازی روابط با اسرائیل، به آنها بپیوندد.

در این ارزیابی آمده است که عمان از جمله کشورهایی بود که از اقدام بحرین برای عادی سازی روابط با اسرائیل به گرمی استقبال کرد.

اما دو رشته ملاحظات ممکن است فرمانروای جدید عمان را از چنین اقدامی باز دارد و یا دست کم به تعویق اندازد: عمان با حکومت ایران مناسبات بسیار دوستانه ای دارد. ولی همزمان، به ایالات متحده نیز نزدیک است و روابط خود با اسرائیل را نیز پنهان نگاه نداشته است.

در سلطان نشین عُمان، گروه های فلسطینی نیز از نفوذ بیشتری در مقایسه با امارات عربی متحده برخوردار هستند. ولی در جزیره بحرین نیز روحانیون شیعه صدای اعتراض خود را بلند کردند اما نتوانستند بر تصمیم دولت منامه تاثیر گذار باشند

سلطان قابوس، یک سال پیش از وفات، نخست وزیر اسرائیل و همسرش را به طور رسمی به آن امیرنشین دعوت کرد و مورد پذیرایی گرم قرار داد.

پیش از این سفر و پس از آن نیز یک رشته همکاری ها و مبادلات متقابل بین اسرائیل و سلطان نشین عمان جریان یافت که جزئیات آن هنوز جنبه محرمانه دارد.

برخی دیپلمات های عرب که با اوضاع در سلطان نشین عمان آشنایی کامل دارند، همچنان معتقدند که دولت مسقط سومین حکومت عربی حوزه خلیج فارس خواهد بود که به این روند می پیوندد.

در پیامی که در روزنامه رسمی سلطان نشین عمان انتشار یافت، از جمله آمده است: «امیدواریم مسیر راهبردی جدیدی برخی کشورهای عرب در پیش گرفته اند، زمینه ساز مقدمات صلح بر مبنای پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی از جانب اسرائیل و برپایی دولت مستقل فلسطین با پایتختی شرق اورشلیم باشد»