ارزیابی منشه امیر: «در چهره جدید دولت ائتلافی اسرائیل سیاست ضد رژیم ایران ادامه می یابد» در مصاحبه با فرزام کرباسی

در یک گفتگوی مشروح درباره آینده سیاسی در اسرائیل، پس از اعلام فروپاشی دولت کنونی، آقای منشه امیر در گفتگوی سیاسی با آقای فرزام کرباسی، ارزیابی کرد که تا هنگام برپایی دولت بعدی، و حتی با وجود این که نفتالی بنت پست نخست وزیری را به یائیر لپید سپرده، سیاست هشدار دهنده اسرائیل علیه عملیات تعرضی رژیم ایران و همچنین برنامه های اتمی و موشکی آن، تغییری نخواهد کرد.

آقای امیر در این مصاحبه از جمله گفت که نفتالی بنت و یائیر لپید، در ماههای گذشت، دو گام عمده در شدت بخشی به هشدارهای نظامی و امنیتی خود علیه رژیم ایران افزوده اند” نفتالی بنت در سمت نخست وزیر گفت که از این پس نباید به قطع بازوهای اختاپوسی که رژیم ایران نام دارد بسنده کرد، بلکه باید سر این حیوان هشت پا را که در تهران قرار دارد کوبید.

یائیر لپید نیز در سمت وزیر خارجه، به حکومت ایران هشدار داد که اگر بخواهد در انتقام جویی نسبت به قتل های مرموزی که اخیرا در ایران رخ داده، به اقدامات جنایتکارانه علیه شخصیت ها و یا هدف های اسرائیلی در خارج از کشور دست بزند، و جان شهروندان اسرائیلی را به خطر اندازد، از دیدگاه اسرائیل، مسئولیت مستقیم آن به گردن حکومت ایران خواهد بود که به نام گروه های مزدور و نیابتی خود در منطقه به این تعرضات دست می زند تا از مجازات  از جانب اسرائیل در امان باشد.

درباره آینده سیاسی اسرائیل، پس از بحران کنونی، نسخه کامل این گفتگو در اختیار کاربران قرار دارد: