ارزیابی نخست وزیر اسرائیل: دو ماه دیگر، و در صورت پیروزی ترامپ، فلسطینیان آماده مذاکره با اسرائیل می شوند

نخست وزیر اسرائیل ارزیابی می کند که فلسطینیان تا دو ماه دیگر به دور میز مذاکرات صلح با اسرائیل باز خواهند گشت. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی در دوازده سالی که نتانیاهو ریاست هیات دولت اسرائیل را به دست دارد، از ادامه گفتگوهای صلح با اسرائیل دوری جسته و شرایط غیر قابل قبولی برای از سرگیری آن قائل شده که عملا پیشبرد صلح را مختل ساخته و آن را به بن بست کشانده است.

روزنامه های اسرائیل نوشتند که نتانیاهو در گفتگوهای خصوصیث ارزیابی کرده است که فلسطینی ها تا پایان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده صبر خواهند کرد و پس از آن به مذاکرات صلح با اسرائیل باز خواهند گشت.

این ارزیابی بر اساس آن است که پس از امضای پیمان صلح و دوستی بین امارات عربی متحده و بحرین با اسرائیل، فلسطینیان خود را به شدت در انزوا احساس می کنند و ناچار خواهند بود از سرکشی دست بردارند و به واقعیات گردن نهند و آمادگی اسرائیل برای ورود به مذاکرات را غنیمت شمرند.

نتانیاهو به نزدیکان خود گفت که اگر پرزیدنت ترامپ به دور دوم ریاست جمهوری برسد، فلسطینیان خود را ناچار خواهند دید برای بیرون آمدن از انزوا، به سوی میز مذاکرات با اسرائیل بازگردند. او گفت اگر این ارزیابی به وقوع بپیوندد، اسرائیل آماده است بر اساس طرح صلح پرزیدنت ترامپ، با آنها وارد گفتگو شود.

تحلیلگران امور عربی گفته اند که در ماه های اخیر فلسطینیان خود را در انزوای شدید احساس می کنند. آن ها نه تنها طرح صلح پرزیدنت ترامپ، موسوم به “معامله قرن” را پیش از مطالعه و بررسی مواد آن رد کردند، بلکه ایالات متحده را مورد تحریم قرار دادند و حاضر نشدند هیچگونه تماسی با رهبران آن کشور برقرار کنند.

امضای پیمان صلح بین امارات و اسرائیل و پیمان دوستی با بحرین، ضربه بزرگ دیگری بود که بر سیاست آشتی ناپذیر رهبران فلسطینی وارد آمد. آن ها در مراحل نخستین، پرچم امارات را آتش زدند و علیه آن امیرنشین به تظاهرات پرداختند. این رفتار خشم عربستان سعودی و همه امیرنشین ها را برانگیخت، زیرا آن ها سالیان دراز در کنار فلسطینیان بوده و کمک های مالی کلانی به آن ها اعطا کرده اند. ولی هر کشوری باید به فکر منافع ملی خود نیز باشد و فلسطینیان نمی توانند به کشورهای دیگر دیکته کنند که رفتارشان در برابر اسرائیل چگونه باشد.

این واقعیت که شورای همکاری خلیج فارس، مرکب از شش امیر نشین، دو طرح پیشنهادی حکومت خودگردان فلسطینی برای نکوهش امارات را رد کرد، نشان داد که همه امیرنشین ها پشتیبان رفتار امارات و بحرین هستند و از طرفداری نسبت به تندروهای فلسطینی خسته شده اند.

منشه امیر در آخرین مصاحبه با بی بی سی یادآور شد که یک سال پیش در مصاحبه مشابهی گفته بود که کشورهای عرب از ادامه حمایت از سرکشی های فلسطینی ها خسته شده و از آن ها فاصله گرفته اند. سیاست جدید امارات و بحرین، و تصمیم اخیر شورای همکاری خلیج فارس، نشان درستی این ارزیابی می باشد.