ارزیابی وزیر دفاع: «با سیاست فعال و جدید اسرائیل، رژیم ایران به بازنگری حضور خود در سوریه پرداخته است»

وزیر دفاع، نفتالی بنت، ارزیابی کرد که با تبدیل سیاست امنیتی اسرائیل از تدافعی به تهاجمی ، حکومت ایران در شیوه های عملیاتی خود تجدید نظر کرده و به تعدیل آن پرداخته است. او توضیح نداد که بر اساس چه یافته هایی به این نتیجه رسیده است. پیشتر، کارشناسان نظامی آمریکایی نیز ارزیابی کرده بودن که با هلاکت قاسم سلیمانی، از شدت عملیات تعرضی رژیم ایران در منطقه کاسته شده است.

هفته پیش، هنگامی که از برنامه پنج ساله جدید ارتش اسرائیل رونمایی شد و برپایی ستاد فرماندهی ایران، در ارتش اسرائیل اعلام گردید، نفتالی بنت گفت که حکومت ایران همانند یک اختاپوس در منطقه رفتار می کند و بازوهای متعددی دارد که همه آن ها را باید یکی یکی قطع کرد. وزیر دفاع در توضیح سیاست خود گفت که رویارویی اسرائیل با رژیم ایران که از نابودی کشور ما سخن می گوید، باید در همه زمینه های نظامی، بین المللی، اقتصادی و اطلاعاتی دنبال شود.

او اکنون می گوید که نشانه های از کاهش میزان فعالیت نظامی رژیم ایران در خاک سوریه به چشم می خورد. کارشناسان نظامی هنوز نسبت به این گفته بنت واکنش نشان نداده اند، ولی همین هفته پیش بود که محموله جدیدی از جنگ افزارهای ساخت حکومت ایران به دمشق رسید، و انبارهای آن هدف موشک قرار گرفت و ویران شد.

اسرائیل در آستانه انتخابات عمومی قرار دارد که ۱۲ روز دیگر برگزار می شود و ممکن است نفتالی بنت که رهبری یک حزب راستگرا را به عهده دارد، این ارزیابی را در آستانه انتخابات مطرح ساخته است.

نفتالی بنت که روز گذشته (سه شنبه) هنگام بازدید از نمایشگاه فناوری های نظامی اسرائیل در تل آیو این سخنان را بیان داشت، همچنین ارزیابی کرد که تصور می رود رژیم ایران، به دنبال اعلام سیاست جدید اسرائیل، به بازنگری در هدف ها و رفتارهای نظامی خود در سوریه پرداخته است.

بنت با افتخار گفت که از هنگام به دست گرفتن پست وزارت دفاع، دستور داده که استراتژی اسرائیل در برابر حکومت اسلامی ایران، از پدافندی، به آفندی مبدل شود و اسرائیل به اقدامات دفاعی بسنده نکند.

اسرائیل در دو سال گذشته بیش از یک هزار محل استقرار و فعالیت گروه های وابسته به سپاه قدس در سوریه را نابود کرده و در واقع سیاست افندی داشته است.

ولی اکنون نفتالی بنت می گوید که این نبرد، نه تنها در جبهه نظامی، بلکه باید در همه زمینه های دیگر نیز جریان یابد. او حتی در سخنان خود گفت که برای خنثی کردن یک اختاپوس، قطع کردن بازوهای او کافی نیست بلکه باید سر اختاپوس را نیز از تن جدا کرد.

او در توضیح دیدگاه خود گفت که اسرائیل طی سالیان دراز، با بازوهای اختاپوس رژیم ایران در لبنان و نوار غزه و سوریه در کشاکش بوده، ولی هرگز به فکر تضعیف واقعی رژیم ایران برنیامده و بر آن متمرکز نشده است. او گفت: «اکنون ما قصد داریم با وارد آوردن فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی، و همچنین با استفاده از شیوه های دیگر، سر اختاپوس را هدف قرار دهیم.

وزیر دفاع گفت: جنگی که هم اکنون در سوریه جریان دارد، می تواند برای اسرائیل به یک فرصت مبدل شود. بنت در توضیح این دیدگاه خود گفت: «رژیم ایران نیروهای خود را به سوریه فرستاده تا موجب جلوگیری از فرو افتادن رژیم بشار اسد گردد و بتواند برای همیشه در سوریه حضور نظامی داشته باشد و با جنگ و گریز، اسرائیل را فرسوده کند. ولی اسرائیل قادر است این عملیات تعرضی از جانب رژیم ایران را با عملیات تعرضی گسترده تر خود پاسخ دهد و به دفاع از خویش بسنده نکند.

از دیدگاه نفتالی بنت، رژیم ایران چیزی در سوریه ندارد که حضورش را در آن کشور واجب سازد. رژیم ایران می خواهد بر سوریه مسلط گردد تا آن سرزمین را به پایگاهی برای تعرض علیه اسرائیل مبدل سازد.