ارزیابی یک مقام حکومتی: هر سال دست کم یکصد میلیارد دلار سرمایه از ایران بیرون می رود و اقتصاد را فلج می کند

یک مقام ارشد اقتصادی رژیم ایران ارزیابی کرد که در ده سال اخیر بیش از یکصد میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. مفهوم این سخنان آن است که کشور ایران هر سال ده میلیارد دلار پولی را که می توانست در راه رونق اقتصادی و بالا رفتن سطح زندگی مردم و پائین نگاه داشتن بهای اجناس و بالا بردن سطح  پرداخت به کارگران به کار افتد، از دست داده و  از کشور خارج شده است.

این واقعیت تلخ امروز (دوشنبه) از زبان مسعود خوانساری رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اطاق بازرگانی تهران  بیان شد و شاید این نخستین بار بود که چنین مقام رسمی به افشاگری در این زمینه دست می زد.

با این همه،  مسعود خوانساری رئیس اطاق بازرگانی چند ماه پیش ارزیابی کرده بود که تنها در دوسال گذشته، جمع کل سرمایه ای که از ایران خارج شده،  صد میلیارد دلار بوده است.

از هنگامی که رژیم اسلامی در ایران به روی کار آمد موج خروج سرمایه از کشور آغاز شد، ولی نوسانات زیادی داشت. ارزیابی شده که در چهل سال گذشته حدود یک هزار میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده و موجب افزایش فقر و گسترش بیکاری و کند شدن فعالیت های آبادانی شده است.

در همین چهل سال، دولت نیز که حدود چهار هزار میلیارد درآمد نفت داشته، بخش بزرگی از آن را صرف تولید اسلحه و موشک و بمب هسته ای کرده و چند صد میلیارد دلار را نیز به سازمان های ترور عربی و اسلامی و فلسطینی هدیه کرده و مبالغ  بسیار بزرگی از آن نیز توسط سرکردگان رژیم و “آقا زاده” چپاول شده و به خارج از کشور انتقال یافته است.

با آن که آمار دقیقی در دست نیست، ولی گمان می رود که قاچاقچیان سرمایه از ایران دو گروه اصلی بوده اند: یکی صاحبان قدرت در حکومت و دیگری صادر کنندگانی که ترجیح داده اند دلار دریافتی آنان در خارج از کشور بماند و به ریال یا تومان تبدیل نشود زیرا در کوتاه مدتی ممکن است ارزش خود را از دست بدهد.

در مورد عدم بازگرداندن سرمایه به کشور نیز آمار مختلفی انتشار یافته که تعیین میزان درستی هر یک از آن ها مشکل است.

گروه سوم خارج کنندگان سرمایه از ایران، قشر متوسط بالا می باشد که بخش نامعلومی از درآمد و امکانات مالی خود را به خارج می فرستند تا زمینه را برای خروج از کشور فراهم سازد و برای روز مبادا ذخیره ای در خارج از ایران داشته باشد.

در سال های اخیر، گفته می شود که  حدود چهار میلیون ایرانی کشور را ترک گفته اند و طبعا ثروت خویش را نیز از کشور خارج کرده اند – که این نیز می تواند رقم بزرگی را تشکیل دهد. اکثر ایرانیان در کشور خود احساس امنیت نمی کنند و همیشه بیم دارند که یکی از ارگان های خودسر رژیم، که تعداد آن ها بسیار زیاد است آنان را به بهانه ای بازداشت کرده و مورد زورگیری قرار دهد.